logo_new_si

UL FFA - ARRS logo
Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje

Šifra:

P4-0127

Obdobje:

01. januar 2015 - 31. december 2018

Obseg:

4,64 FTE

Vodja:

Janko Kos

Veda:

4.00 Biotehnika

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/9746

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/9746

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/9746

Opis:

Uspešno preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni je povezano s poznavanjem molekulskih mehanizmov, ki vodijo do njenega nastanka in razvoja. Naš cilj je da opredelimo molekulske  tarče in omogočimo razvoj novih diagnostičnih in terapevtskih pristopov pri raku, nevrodegenerativnih in imunskih boleznih. Pri raku bomo raziskovali vlogo proteoliznih encimov, ki omogočajo tumorsko invazijo in metastaziranje. Inhibitorje katepsina B, ki so že izkazali  velik protitumorski potencial, bomo prenesli do kliničnih testiranj in v veterinarsko medicino.  Z metodami virtualnega in drugega rešetanja in usmerjene sinteze bomo pridobili sintetske inhibitorje proti proti drugim encimom. Za njihov vnos v celice in tkiva bomo uporabili nanodostavne sisteme, za vnos rekombinantnih proteinov v prebavni trakt pa tudi mlečnokislinske bakterije.  V diagnostiki tumorjev se bomo osredotočili na iskanje tumorskih dejavnikov za napovedovanje odziva na terapijo. Del naših raziskav pri raku bo usmerjen v delovanje protitumorskega imunskega odziva. Testirali bomo različne imunomodulatorje rastlinskega in gobjega izvora in pa spojine, pridobljene na podlagi njihovih struktur. Poudarek bo na preučevanju citotoksičnih limfocitov T in NK celic, ki  so najpomembnejši mediatorji protitumorskega imunskega odziva. Pri njihovi aktivaciji imajo pomembno vlogo proteolizni encimi, saj regulirajo ključne stopnje, kot je antigensko procesiranje in predstavitev ter aktivacija grancimov v limfocitih T in NK celicah. Pričakujemo, da bo regulacija njihovega delovanja povečala protitumorski imunski odziv. Imunski odziv na alergene predstavlja naslednje področje našega dela. Z rešetanjem peptidnih fagnih predstavitvenih knjižnic bomo pridobili mimetike epitopov različnih alergenov. Njihovo vezavo bomo ovrednotili  na protitelesih  iz seruma alergičnih pacientov. Pričakujemo, da bomo s tem pristopom izboljšali diagnostiko in zdravljenje alergijskih bolezni. Z rešetanjem in selekcijo peptidov iz naključnih bakteriofagnih knjižnic bomo pridobili tudi peptidne inhibitorje grelinskih receptorjev in mimetike leptina in na njihovi podlagi izdelali peptidomimetike oziroma lipopeptide, primerne za zdravljenje debelosti. Pri Alzheimerjevi in Parkinsonovi bolezni bomo preučevali vlogo gama enolaze kot pomembnega nevrotrofičnega dejavnika, ki vzpodbuja rast in proliferacijo nevronov in nevritogenezo. Ker njeno nevrotrofično delovanje modulira peptidaza katepsin X, bomo in vitro ter in vivo preučili nevroprotektivno delovanje specifičnih inhibitorjev katepsina X kot tudi peptidnih mimetikov nevrotrofičnega mesta. Pri  pacientih z  amiotrofično lateralno sklerozo and frontotemporalno lobarno degeneracijo bomo preučevali vlogo proteina TDP-43, ki je vpleten v regulacijo transkripcije, izrezovanja, miRNA biogeneze in RNA transporta. Preučevali bomo tudi mutacije gena za protein FUS ter mutacije in GGGGCC heksanukleotidne ponovitve  gena C9orf72, ki so prav tako povezane z nevrodegenerativnimi boleznimi.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje [P4-0127] (cobiss.net)