logo_new_si

UL FFA - ARRS logo
Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah

Šifra:

P3-0298 (B)

Obdobje:

01. januar 2015 - 31. december 2018

Obseg:

2,07 FTE

Vodja:

Andrej Janež

Veda:

3.00 Medicina

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/9727

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/9727

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/9727

Opis:

Program temelji na našem proučevanju in rezultatih na področjih kroničnih presnovnih bolezni kot so osteoporoza in kostne bolezni, sindrom policističnih ovarijev (PCOS), sladkorna bolezen ter insulinska rezistenca, ki tudi povezuje zadnji 2 področji. Večina naših bodočih raziskav bo usmerjena v področja, na katerih že imamo rezultate ali pa skušamo dobiti odgovore na vprašanja, ki so jih porodili rezultati predhodnih raziskav. Nadaljevali bomo proučevanje povezav med novimi genskimi polimorfizmi in mineralno kostno gostoto, dodali pa bomo nove odvisne spremenljivke kot so tveganja za osteoporozni zlom in posredna ocena mikroarhitekturnih sprememb aksialnega skeleta (“Trabecular Bone Score – TBS). Novost na področju bodo epigenetične raziskave na področju kostne patologije. Področje nameravamo razširiti še na metastatsko kostno bolezen in na patologijo hondrocitov pri osteoartrozi. Nadaljevali bomo s proučevanjem povezav med kostjo in energetskim metabolizmom – proučevanje molekul (citokini, adipocitokini), ki so vpletene v ta proces. Proučevali bomo tudi teoretske predpostavke o povezavi med PCOS in diabetesom tipa1, kjer naj bi insulin igral pomembno patogenetsko vlogo pri nastanku PCOS. Na področju PCOS bomo preskušali tudi učinke terapije, katere osnovno prijemališče so ovarijske spremembe v količini prenašalcev (cAMP), kar se odraža tudi v ovarijski patologiji.