logo_new_si

UL FFA - ARRS logo
Od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil

Šifra:

P1-0189

Obdobje:

01. januar 2018 - 31. december 2024

Obseg:

3,93 FTE

Vodja:

Albin Kristl

Veda:

3.07 Medicina/Metabolne in hormonske motnje, 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/6101

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/6101

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/en/project/6101

Opis:

Glavni poudarek programa “Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih” je na dostavnih sistemih učinkovin in njihovem transportu na mesto delovanja v telesu ter na optimiranju zdravljenja z zdravili pri izbranih skupinah bolnikov. Raziskovalni program je zasnovan v obliki treh stebrov, katerih vsebine se povezujejo horizontalno in vertikalno ter sledijo pristopu naraščajoče kompleksnosti, kar pomeni od razvoja dostavnih sistemov, njihovega fizikalno-kemijskega, tehnološkega, biološkega, biofarmacevtskega in farmakokinetičnega vrednotenja do izidov zdravljenja predvsem pri otrocih in starostnikih. Razviti bodo večenotni in fleksibilni dostavni sistemi kot so zrnca, pelete in minitablete. Za izdelavo oralnih filmov bomo uporabili tehnologijo vlivanja, elektrostatskega sukanja in 2D-tiskanja, medtem ko bomo orodisperzibilne tablete izdelovali z liofilizacijo ali direktnim stiskanjem. Raziskave bodo potekale tudi na bioadhezivnih polimerih, ki izboljšajo biološko uporabnost. Razviti bodo tudi na lipidih osnovani sistemi in ostali tehnološki pristopi za reševanje težav, povezanih z variabilno (nizko) biološko uporabnostjo in z velikim obsegom predsistemskega metabolizma. Razviti bodo tudi napredni dostavni sistemi za transport makromolekul do mesta delovanja v aktivni biološki obliki. Sproščanje učinkovin iz dostavnih sistemov bo proučevano pod fiziološkimi in patofiziološkimi pogoji in pod pogoji, značilnimi za izbrane populacije bolnikov. Raziskali bomo tudi vpliv topnosti in supersaturacije učnikovin na sproščanje. Permeabilnost, distribucija in metabolizem učinkovin bodo raziskani z ustreznimi in vitro in in vivo modeli. Z namenom zmanjšanja obsega eksperimentiranja bodo razviti tudi in silico modeli z metodami matematičnega modeliranja in računalniške simulacije. Za podporo različnim področjem programa (od vrednotenja dostavnih sistemov, biofarmacevtskih in farmakokinetičnih parametrov, do terapevtskega spremljanja koncentracij ter analize okoljskih vzorcev) bomo zagotovili napredne analitske metodologije za kvantifikacijo učinkovin in njihovih metabolitov v obravnavanih vzorcih. Ovrednotili bomo tudi klinične, humanistične in ekonomske izide zdravljenja z zdravili z namenom izboljšanja sodelovanja pacientov pri zdravljenju z zdravili, ugotavljanja vpliva bremena zdravljenja z zdravili ob sočasni uporabi alkohola na pojav sindroma krhkosti in ugotavljanja učinkovitosti obstoječih načinov zagotavljanja dostopnosti zdravil pacientom v različnih zdravstvenih sistemih, kar še posebej velja za nova in inovativna zdravila.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/hindexyears_20230210_082950_p1-0189.html