logo_new_si

Identifikacija nepetidnih inhibitorjev imunoproteasoma z metodami razvoja učinkovin na osnovi fragmentov

Šifra:

N1-0068

Obdobje:

01. november 2017 - 31. oktober 2020

Obseg:

0,56 FTE

Vodja:

Stanislav Gobec

Veda:

1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/12747

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/12747

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/12747

Opis:

Proteasom je znotrajcelična proteaza, ki predstavlja zelo pomemben del ubikvitin proteasomskega sistema v telesu. Razgrajuje široko paleto različnih proteinov in ima zato bistveno vlogo pri več bioloških procesih, kot so regulacija celičnega cikla, apoptoza, vnetje in prenos signalov. Konstitutivna izoforma proteasoma (cCP) je izražena v vseh celicah v telesu, medtem ko je imunomodulatorna izoforma, tj. imunoproteasom (iCP) izražen večinoma le v celicah imunskega sistema, lahko pa se pod vplivom različnih vnetnih dejavnikov izražanje in aktivnost iCP močno povečata tudi v ostalih tkivih. Napake v izražanju in aktivnosti obeh vrst proteasoma lahko vodijo v številna obolenja, izmed katerih velja izpostaviti rakava obolenja ter vnetne in avtoimunske bolezni. Zadnje raziskave kažejo, da ima selektivno zaviranje iCP izjemno velik potencial kot nov terapevtski pristop v boju proti različnim vnetnim obolenjem in avtoimunskim boleznim. Do danes opisani zaviralci imunoproteasoma so večinoma peptidne narave, kar vodi v njihovo metabolno labilnost in nizko biološko uporabnost. Glaven cilj predlaganega projekta je zato uporabiti nov pristop pri načrtovanju zaviralcev iCP, in sicer na osnovi nepeptidnih fragmentov, s katerimi bomo identificirali in nato optimizirali tako nekovalentne kakor tudi kovalentne nepeptidne zaviralce beta5i podenote iCP. Slednja se namreč kaže kot najbolj pomembna v povezavi z zgoraj omenjenimi bolezenskimi stanji.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/12747

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/12747

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.