logo_new_si

Potencial nizkih, sub-terapevtskih odmerkov statinov in sartanov v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih bolezni

Šifra:

J3-8210

Obdobje:

01. maj 2017 - 30. april 2020

Obseg:

0,03 FTE

Vodja:

Janja Marc

Veda:

3.06 Medicina / Srce in ožilje

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/12494

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/12494

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/12494

Opis:

Srčno-žilne bolezni v razvitih državah sodijo v vrh obolevnosti in umrljivosti. Najpomembnejši in globalno najučinkovitejši pristop k reševanju rasti pojavnosti srčno-žilnih bolezni je njihovo preprečevanje oz. preventiva. Kljub temu da se je s trenutno priporočenimi preventivnimi ne-farmakološkimi in farmakološkimi ukrepi pojavnost srčno-žilnih bolezni nekoliko zajezila, ocenjujejo, da se bo njihova pojavnost na račun nezdravega življenjskega sloga in staranja prebivalstva v naslednjih desetletjih še pomembno povečala. Trenutna strategija preventivnih ukrepov je usmerjena na ne-farmakološko in farmakološko omejevanje oz. zdravljenje dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni (hiperholesterolemija, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, kajenje, povečana telesna teža, fizična neaktivnost, ipd). V projektu bomo preučevali nov, inovativni pristop za preprečevanje srčno-žilnih bolezni. Sestavljen je iz enomesečnega zdravljenja z nizkimi, sub-terapevtskimi odmerki statina in sartana oz. predvsem njune kombinacije, ki mu sledi 6-12 mesečno obdobje brez zdravljenja. V obdobju brez zdravljenja pozitivni učinek zdravljenja postopoma popušča, vendar nato ob ponovitvi enomesečnega zdravljenja ponovno dosežemo podobno izboljšanje delovanja arterijske stene kot ob prvem ciklu zdravljenja. Novost opisanega pristopa je, da ni usmerjen v dejavnike tveganja, temveč neposredno v arterijsko steno, kjer je središče patofiziološkega procesa ateroskleroze in je skupna točka škodljivega delovanja vseh dejavnikov tveganja. Zato je logično, da bi morala biti prav arterijska stena ena izmed najpomembnejših tarč delovanja preventivnih ukrepov. Trenutno zdravila, ki bi specifično in učinkovito delovalo na arterijsko steno, nimamo na voljo. Gre torej za inovativni, neposredni preventivni farmakološki pristop. Nadaljevali bomo s pomočjo izsledkov predhodnega zelo uspešnega projekta (št. L3- 2293), v katerem smo ugotovili in kot prvi objavili še nepoznan učinek nizkih odmerkov statinov, zaviralcev sistema renin-angiotenzin in posebej njune kombinacije na delovanje arterij. Raziskujemo torej pristop z uporabo učinkovine, ki bi delovala direktno na arterijsko steno, z namenom zavore škodljivih procesov v njej, izboljšanja delovanja celotnega arterijskega sistema in dolgoročno zmanjšanja pojavnosti oz. zapletov zaradi z aterosklerozo pogojenih srčno-žilnih bolezni. Ciljna populacija bi sprva bili zdravi posamezniki, ali bolniki, ki še niso utrpeli srčno-žilnih dogodkov, vendar imajo prisotne dejavnike tveganja za pospešen proces staranja arterijske stene in ateroskleroze (bolniki s sladkorno boleznijo, bolniki s kronično ledvično boleznijo…). V nadaljevanju se odpira tudi vprašanje učinkovitosti pristopa pri bolnikih, ki so že razvili manifestne oblike ateroskleroze. Projekt bo sestavljen iz kliničnih in nekliničnih raziskav, katerih cilji so sledeči: preučiti delovanje novega inovativnega terapevtskega pristopa proti staranju arterijske stene pri novih, zgoraj opisanih, skupinah bolnikov, preučiti vpliv novega inovativnega terapevtskega pristopa na delovanje srčne mišice oz. njegov vpliv na diastolično disfunkcijo, primerjati učinkovitost novega inovativnega terapevtskega pristopa z učinkovitostjo enakih zdravil v terapevtskih odmerkih ter preučiti natančen mehanizem delovanja – kaskadno pot na molekularnem nivoju s pomočjo številnih eksperimentalnih metod. Predvidevamo, da bodo rezultati pričujočega multidisciplinarnega projekta pomembno prispevali h kliničnem kot tudi bazičnemu znanju v preventivi srčno-žilnih bolezni. Na bazičnem nivoju bomo lahko pojasnili mehanizme delovanja,  na kliničnem nivoju pa bomo poskusili dokazati učinkovitost novega pristopa v preventivi srčno-žilnih bolezni. Predvidevamo, da bomo natančno definirali skupine bolnikov, kjer bo preučevani pristop za srčno-žilno preventivo učinkovit in uveljavili nov, enostaven, varen, uporabniku-prijazen in cenovno ugoden pristop v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih bolezni.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/12494

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/12494

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.