logo_new_si

Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F

Šifra:

J4-1776

Obdobje:

01. julij 2019 - 30. junij 2022

Obseg:

0,20 FTE

Vodja:

Janko Kos

Veda:

4.06 Biotehnika / Biotehnologija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17848

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17848

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17848

Opis:

Učinkovitost konvencionalnih terapevtskih možnosti, vključno s kemoterapijo in radioterapijo, je omejena, saj tumorske celice postanejo med sistemskim zdravljenjem odporne na zdravila. Poleg tega so konvencionalna zdravila neučinkovita proti rakavim matičnim celicam, ki predstavljajo speči rezervoar celic, ki lahko povzročijo ponovitev tumorja. Imunoterapija raka lahko preseže številne omejitve konvencionalne terapije, ki so povezane z nastankom odpornosti na zdravila. Do sedaj so v kliničnih študijah preizkusili številne vrste imunoterapije, med drugim monokolonska protitelesa, usmerjena proti tumorskim celicam, med katerimi so tista, ki delujejo kot zaviralci imunskih stikal, dosegla največji uspeh. Imunoterapija, ki temelji na celicah, kjer torej bolnikom apliciramo avtologne ali alogenske tumorsko-specifične celice T in celice NK, je manj uveljavljena, vendar so rezultati kliničnih raziskav obetavni. Prednost imunoterapije, pri kateri uporabimo celice NK v primerjavi z uporabo celic T, je, da celice NK lahko uničijo tudi tumorske celice, ki so za celice T »nevidne«, med njimi tudi rakave matične celice. Poleg tega lahko celice NK spodbudijo prehod rakavih matičnih celic v diferencirane tumorske celice, ki so bolj dovzetne za citotoksično delovanje celic T in konvencionalno zdravljenje. Glavna ovira, ki omejuje terapevtsko uporabnost celic NK, je izguba citotoksičnosti med gojenjem in zdravljenjem. Ta projekt nudi izviren pristop za izboljšanje citotoksičnosti celic NK preko uravnavanja cistatina F, ki je pomembna signalna molekula, ki jo tumorske celice uporabljajo za zaviranje imunskega odgovora. Posebnosti, kot so transkripcijski dejavnik, dimerni protein, aktivacijska peptidaza, glikozilacija in transport v endo/lizosomska zrnca, ki cistatin F ločijo od ostalih sorodnih zaviralcev peptidaz, zagotavljajo selektivno ciljanje imunosupresivnih procesov v citotoksičnih celicah z zanemarljivimi stranskimi učinki. Z uporabo različnih metod izničevanja delovanja cistatina F, ki jih bomo uporabili v projektu, kot so utišanje in izbitje gena, inhibicija aktivaze in modulacija glikozilacije,  bomo povečali in podaljšali citotoksičnost NK celic. Dolgotrajno citotoksične celice NK bi bile učinkovitejše pri zdravljenju raka, zato lahko pri rakavih bolnikih pričakujemo boljše izide.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17848

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17848

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.