logo_new_si

Odkrivanje in mehanizem delovanja novih spojin vodnic hEag1 kalijevih kanalov s protirakavim delovanjem

Šifra:

N1-0098

Obdobje:

01. januar 2019 - 31. december 2022

Obseg:

1,05 FTE

Vodja:

Lucija Peterlin Mašič

Veda:

1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17684

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17684

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17684

Opis:

Rak je pomemben vzrok smrtnosti in gospodarskih izgub v svetu. Bilateralni projekt zagotavlja odlične raziskave na področju odkrivanja novih protirakavih spojin vodnic za zdravljenje gastrointestinalnih (GI) karcinomov (kolorektalnega, želodčnega, jetrnega in raka pankreasa), pri katerih se kalijevi kanali hEag1 povečano izražajo v 75% do 100% vseh primerov. GI karcinomi sodijo med 10 najbolj pogostih oblik raka v EU. Ti štirje ciljni raki predstavljajo 24% vseh rakavih obolenj (Mednarodna agencija za raziskave raka WHO), s 640 000 novimi primeri na leto. Presenetljivo pa je povezana smrtnost večja, s 370 000 smrtnih primerov na leto (29% vseh), kar odraža slabo prognozo s trenutnimi terapevtskimi možnostmi (GLOBOCAN 2012). Vzroki za nezadovoljive rezultate pri zdravljenju posamezne vrste raka niso enaki. Raka pankreasa in jeter sta med najbolj smrtonosnimi onkološkimi procesi v celoti in sedanje strategije zdravljenja lahko le malo izboljšajo preživetje bolnikov. Adenokarcinoma želodca in debelega črevesa je težko zdraviti in zahtevata terapije, ki pomenijo veliko breme za bolnika, čeprav napoved ni tako slaba kot pri raku trebušne slinavke in jeter, ki zaradi svoje visoke pojavnosti predstavljajta drugi in tretji glavni vzrok smrti zaradi raka po vsem svetu. Za boljši pristop k zdravljenju raka obstaja stalna potreba po odkrivanju novih generacij protirakavih učinkovin ter proučevanju novih že neraziskanih tarč za protirakave učinkovine.
Ti razlogi poudarjajo potrebo po razvoju novih terapevtskih strategij za zdravljenje rakavih obolenj.
Proučevanje novih razredov tarč za protirakave učinkovine z novimi mehanizmi delovanja ponuja odlične možnosti za odkrivanje novih učinkovin za zdravljenje karcinomov. Ciljanje napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEAG1 pri raku predstavlja enega od najbolj vznemirljivih nedavnih napredkov v biologiji raka. Projekt je zasnovan s ciljem razširiti tarčni prostor za protirakavo terapijo s ciljanjem na neraziskane tarče z novimi mehanizmi delovanja: napetostno odvisne kalijeve kanale hEAG1. 
Cilj bilateralnega projekta je odkriti nove selektivne nizkomolekularne zaviralce hEAG1 z metodami načrtovanja novih učinkovin in originalno platformo za vrednotenje elektrofiziološkega in protirakavega delovanja novih zaviralcev hEAG1. Predlagani projekt je interdisciplinarni raziskovalni projekt, ki zajema vse korake in stopnje odkrivanja novih protirakavih spojin vodnic. Ti vključujejo: razumevanje genetskih in bioloških osnov rakavih bolezni, načrtovanje novih spojin vodnic, kemijsko sintezo, inovativno farmakološko ovrednotenje novih zaviralcev ter optimizacijo spojin hitov v spojine vodnice. Najpomembnejši cilj je odkriti prve spojine vodnice (first-in-class leads) za hEAG1 ionske kanale in razširiti terapevtske možnosti za zdravljenje različnih karcinomov.
Konzorcij je sestavljen iz akademskega partnerja Univerze v Ljubljani s svetovno priznanimi eksperti s področija farmacevtske kemije in toksikologije ter svetovno znanega inštituta za proučevanje vloge kalijevih ionskih kanalov v raku: Max Planck Inštituta za eksperimentalno medicino (Nemčija), ki bo vključeval biološke, genomske in molekularne pristope s translacijskimi študijami pri GI tumorjih. Ker bo delo potekalo v svetovno priznanih evropskih raziskovalnih ustanovah, ki imajo vsa znanja potrebna za odkrivanje novih protirakavih spojin vodnic, bo to privedlo do medicinsko relevantnih raziskav in prenosov rezultatov v prakso. Predlagani multidisciplinarni projekt bo zanimiv za farmacevtsko industrijo.


Odkrivanje in mehanizem delovanja novih spojin vodnic hEag1 kalijevih kanalov s protirakavim delovanjem opis

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17684

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17684

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.