logo_new_si

MitoCan - Predklinični razvoj novih zaviralcev mitohondrijskih ionskih kanalov za zdravljenje raka

Šifra:

J7-4635

Obdobje:

01. oktober 2022 - 30. september 2025

Obseg:

4,26

Vodja:

Lucija Peterlin Mašič

Veda:

1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20259

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20259

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20259

Opis:

Ionski kanali uvrščamo med nekonvencionalne, obetavne tarče, katerih ekspresija je pogosto spremenjena v rakavih celicah in ki imajo ključno vlogo v tumorigenezi. Zamisel o ciljanju ionskih kanalov Kv1.3 neposredno v mitohondrijih, katerih delovanje je kritično odvisno od ionskih tokov in ki so ključnega pomena tako za preživetje celic kot za apoptozo, bi lahko spremenila terapevtsko področje raziskav raka. Odpornost proti apoptozi je eden ključnih znakov rakavih celic in se pogosto pojavi kot odziv na zdravljenje s protirakavimi učinkovinami. Kv1.3 je pomemben tudi za imunske celice, ki so osrednja komponenta tumorskega mikrookolja, tako na primarnem mestu kot – kar je še pomembneje pri metastazah – na oddaljeni lokaciji metastatskega tumorja. Zato imajo zaviralci mitohondrijskih ionskih kanalov velik potencial za zdravljenje metastatske bolezni in za uničenje rakavihcelic, ki so odporne na klasično kemoterapijo.MitoCan (Predklinični razvoj novih zaviralcev mitohondrijskih ionskih kanalov za zdravljenje raka) je inovativen projekt, ki je usmerjen proti raku z razvojem novih zaviralcev mitohondrijskih Kv1.3 ionskih kanalov z dokazom principa delovanja v in vivo modelu duktalnih adenokarcinoma trebušne slinavke (PDAC). To je zelo pomembno, saj se pričakuje, da se bo pojavnost PDAC, tretjega vodilnega vzroka umrljivosti zaradi raka, povečala. Terapevtske možnosti za bolnike z metastatsko boleznijo nudijo le skromno korist pri preživetju, saj je PDAC neodziven tako za konvencionalno kot za imunsko terapijo.MitoCan temelji na dveh novih patentnih prijavah (HETEROARYL BENZAMIDE POTASSIUM CHANNEL KV1.3 INHIBITORS in MITOCHONDRIOTROPIC BENZAMIDE POTASSIUM CHANNEL KV1.3 INHIBITORS) ter novih rezultatih, ki kažejo, da imajo selektivni in učinkoviti zaviralci mitohondrijskih ionskih kanalov velik potencial za optimizacijo spojine vodnice in predklinični razvoj.Mitocan združuje mednarodne partnerje, ki so izumitelji in nesporni vodilni v raziskavah ionskih kanalov pri raku, skupaj z najpomembnejšimi slovenskimi raziskovalnimi inštituti, da bi naredili preboj v potencialu ionskih kanalov za zdravljenje raka. Cilj je razviti specifične, učinkovite in varne zaviralce mitohondrijskih Kv1.3 kanalov z ustreznimi PADMET lastnostmi (fizikalno-kemijske, absorpcija, porazdelitev, metabolizem, izločanje intoksičnost).Za dosego tega cilja, bomo razvili platformo za sintezo različnih skupin za ciljanje na mitohiondrije ter linkerje tako cepljive kot necepljive. Razvilibomo tudi specifične mitoKv1.3 zaviralce za PDAC tumor ter nanodostavne sisteme za zaviralce mitoKv1.3 same ali pa v kombinacijah z drugimikemoterapevtiki, z namenom povečanja koncentracije v samem tumorju. Menimo, da je predlagan projekt inovativen, ker se način delovanjapredlaganih zaviralcev mitoKv1.3 (ki smo jih razvili v naših laboratorijih) razlikuje od trenutnih ali eksperimentalnih kemoterapevtikov in ponujamožnost spremembe paradigme na tem področju.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20259

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20259

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.