logo_new_si

Fotokemijski pristop za odkrivanje naprednih ATP-kompetitivnih prob z zaviralnim delovanjem na Topoizomerazo Ilafa

Šifra:

N1-0172

Obdobje:

01. januar 2021 - 31. december 2023

Obseg:

0,51 FTE

Vodja:

Janez Ilaš

Veda:

1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18856

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18856

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18856

Opis:

Zaradi staranja prebivalstva se izzivi, povezani z zdravljenjem raka, povečujejo. Uporaba običajnih kemoterapevtskih sredstev je pogosto omejena zaradi njihovih stranskih učinkov. Poleg tega odpornost rakavih celic na zdravila, pogosto povzroči neuspeh zdravljenja, oziroma nastanek sekundarnih tumorjev. Cilj projekta je prispevati k odkrivanju in razvoju novih zdravil proti raku z izboljšanimi lastnostmi, z razvojem novih zaviralcev človeške topoizomeraze II.Topoizomeraza II je encim, ki sodeluje pri replikaciji celic, katerih inhibicija vodi v celično smrt. Več zaviralcev človeške topoizomeraze II se že uporablja v terapiji, ki delujejo preko mehanizma topoizomeraznih strupov, toda zaradi resnih stranskih učinkov obstaja potreba po zaviralcih z izboljšano varnostjo.Kot korak naprej k varnejšim terapijam načrtujemo združiti naše delo na razvoju klasičnih ATP-kompetitivnih zaviralcev topoizomeraze II z vrhunskimi pristopi tako imenovane fotofarmakologije. Z ustreznimi kemičnimi modifikacijami načrtujemo pretvorbo naših encimskih zaviralcev v fotoodzivne, katerih aktivnost se lahko vklopi ali izklopi v tarčnih tkivih na nadzorovan način s svetlobo.Z integriranim pristopom različnih področij bo naš projekt privedel do: i) boljšega razumevanja delovanja in učinkovitosti novega razreda ATP-kompetitivnih zaviralcev topoizomeraze II, ii) strukturno novim spojinam z izboljšanimi lastnostmi zdravljenja proti raku za zdravila iii) pomembnega prispevka znanosti na področju fotofarmakologije v zdravljenju raka.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18856

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18856

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.