logo_new_si

Izbor in priprava dosjeja potencialno nevrotoksične kemikalije z uporabo in-silico metod za namen izvajanja evropske kemijske zakonodaje REACH

Šifra:

V1-1914

Obdobje:

01. november 2019 - 31. oktober 2020

Vodja:

Marija Sollner Dolenc

Veda:

1.04.02 Naravoslovje / Kemija / Strukturna kemija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17942

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17942

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17942

Opis:

Projekt je usmerjen v iskanje nevrotoksičnih spojin v skupini kemikalij, ki se uporabljajo v industriji v velikih količinah, z uporabo metod in silico. Razdeljen je v štiri glavne naloge: postavitev nabora kemikalij, ureditev njihovega toksikološkega profila, izbor kandidatov (enega do pet) s pregledom in primerjavo obstoječih podatkov in predstavitev dosjeja za izbranega kandidata. Pri prvi nalogi bomo pregledali podatkovne baze o nevrotoksičnih lastnostih, ki so jih zbrale različne inštitucije kot: ‘Environment Protection Agency’ (US EPA), OECD in Evropski agencija za kemikalije (ECHA) in izbrali nabor približno 1000 kemikalij. Pri drugi nalogi bomo za izbrane kemikalije ocenili nevrotoksičnost z ustreznimi QSAR modeli in naredili njihov in silico toksikološki profil. S pomočjo kemometrijskih metod (grupiranje) bomo določili nekaj potencialnih kandidatov. Za eno izbrano kemikalijo bomo pripravili dosje za za opredelitev snovi kot snovi, ki povzroča veliko zaskrbljenost (SVHC z ekvivalentnimi učinki) v skladu z Uredbo REACH, na podlagi katerega se bo snov lahko vključila na kandidatno listo snovi v skladu z Uredbo REACH oziroma se bo pripravil drug ukrep za zmanjševanje tveganja za zdravje človeka. Dodatni prispevek projekta bo ocena samih QSAR modelov, ki jo bomo dobili s primerjavo napovedanih in eksperimentalno določenih toksikoloških vrednosti.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17942

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17942

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.