logo_new_si

Nove protitumorne učinovine napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEag1 in njihova validacija v limfomih

Šifra:

J1-9192

Obdobje:

01. julij 2018 - 30. junij 2021

Obseg:

0,75 FTE

Vodja:

Lucija Peterlin Mašič

Veda:

1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17280

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17280

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17280

Opis:

Rak ostaja pomemben vzrok smrtnosti in gospodarskih izgub v svetu. Ne-Hodgkinov limfom (NHL) sodi med 10 najpogostejših oblik raka v EU in ima slabo prognozo s trenutnimi terapevtskimi možnostmi. NHLs so zelo heterogena skupina motenj, ki obsegajo nekaj zelo agresivnih podtipov, brez standardne terapije. Tudi posameznike, ki so zboleli za difuznim Bceličnim limfomom, ki je najpogostejši tip NHL v zahodnem svetu, je mogoče pozdraviti le v dveh tretjinah primerov. Za boljši pristop k zdravljenju raka, obstaja stalna potreba po odkrivanju novih generacij protirakavih učinkovin ter proučevanju novih že neraziskanih tarč za protirakave učinkovine. Ti razlogi poudarjajo potrebo po razvoju novih terapevtskih strategij za zdravljenje rakavih obolenj. Proučevanje novih razredov tarč za protirakave učinkovine z novimi mehanizmi delovanja ponuja odlične možnosti za odkrivanje novih učinkovin za zdravljenje NHL. Ciljanje napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEag1 pri raku predstavlja enega od najbolj vznemirljivih nedavnih napredkov v biologiji raka. Poleg tega lahko kombinirana modulacija dveh ali več izbranih rakavih tarč (npr. inhibitorji hEag1 v kombinaciji z znanimi protirakavimi učinkovinami) povzroči sinergistične protirakave učinke, ki še niso bili odkriti. Projekt je zasnovan s ciljem razširiti tarčni prostor za protirakavo terapijo s ciljanjem na neraziskane tarče z novimi mehanizmi delovanja: napetostno odvisne kalijeve kanale hEag1.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17280

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17280

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.