logo_new_si

Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (akronim SONDA)

Šifra:

V3-1636

Obdobje:

01. januar 2016 - 31. december 2018

Vodja:

Lucija Peterlin Mašič

Veda:

3.03 Medicina/Nevrobiologija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/10337

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/10337

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/10337

Opis:

V zadnjem desetletju se število novih psihoaktivnih (NPS) snovi povečuje eksponentno, saj sedaj že tedensko odkrijejo vsaj eno novo psihoaktivno snov, ki so večinoma sintetične. NPS delimo v pet velikih skupin: fenetilamini (vključno s katinoni), piperazini, piperidini, triptamini in sintetični kanabinoidi. Uživanje NPS se v Evropi močno povečuje, predvsem med najstniki in mladimi odraslimi osebami, saj NPS povzročajo evforijo in sprostitev, dajo občutek energije in željo po druženju. Zastrupitve z njimi so nepredvidljive in se lahko pojavijo že ob zaužitju priporočenega odmerka, ker NPS proizvajajo v ilegalnih laboratorijih in njihova natančna kemijska sestava ni znana. Podatki o načinu delovanja NPS in morebitnih posledicah uživanja in zastrupitvah z njimi so še zelo pomanjkljivi. V EU zato že poteka več nacionalnih projektov, s katerimi spremljajo uživanje NPS in pojavljanje zastrupitev z njimi. Po drugi strani pa je že Evropska komisija predstavila projekt Euro-DEN, ki naj bi povezal nacionalne projekte zbiranja podatkov o NPS. V sklopu projekta bomo razvili nacionalni sistem za stalno spremljanje zastrupitev z novimi psihoaktivnimi snovmi (NPS) v Sloveniji z zbiranjem bioloških vzorcev ter ustrezno toksikološko analizo le-teh. V prvem delu projekta bomo v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo (Center za zastrupitve) (CKTF) povezali delovanje 24-urne toksikološke konzultativne službe CKTF z mrežo urgentnih ambulant in intenzivnih enot slovenskih bolnišnic s ciljem centraliziranega zbiranja bioloških vzorcev pri zastrupljencih z NPS. V projekt bomo vključili bolnike, ki se bodo zdravili zaradi zastrupitev z NPS v urgentnih ambulantah zdravstvenih domov in bolnišnic ter se bodo zdravniki o njihovem zdravljenju posvetovali z dežurnim toksikologom. Pri zdravljenju zastrupljencev v urgentnih ambulantah moramo zastrupljencem vedno čim hitreje vzeti in shraniti vzorec krvi in urina za morebitne kasnejše toksikološke analize, saj so rezultati takšne analize lahko odločujoči pri zdravljenju določenih zastrupitev. Vzorca krvi in urina vedno vzamemo hkrati ob jemanju prvih vzorcev za druge rutinske laboratorijske preiskave, ki jih potrebujemo za zdravljenje zastrupljenca. V sklopu projekta zastrupljencem z NPS tako ne bomo dodatno jemali vzorcev krvi in urina, ampak bodo zdravniki in medicinske sestre le poskrbeli, da bodo vzorci krvi in urina, ki jih bodo vzeli bolniku ob pregledu v urgentni ambulanti in jih ne bodo urgentno poslali v toksikološki laboratorij zaradi zdravljenja ostali shranjeni v hladilniku pri 4°C in jih bodo naknadno poslali v CKTF. V Centru za zastrupitve bomo nato biološke vzorce shranili v zamrzovalni skrinji in poskrbeli za toksikološko analizo. Zdravljenje bolnikov zaradi zastrupitev z NPS se tako ne bo razlikovalo glede na sodelovanje v raziskavi. Zbrane biološke vzorce zastrupljencev z NPS v CKTF bomo nato dostavili v Toksikološki laboratorij Inštituta za sodno medicino (ISM) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer bodo vzorce brezplačno analizirali s plinsko kromatografijo sklopljeno z masno spektrometrijo in ob tem po potrebi izboljšali oziroma razvili nove laboratorijske metode za določanje in merjenje NPS. Ob tem bomo v CKTF pridobili tudi podatke o kliničnem poteku zastrupitev z NPS in njihovem zdravljenju. S tem bomo lahko ugotovili znake zastrupitev s posameznimi NPS ter njihovo zdravljenje. V CKTF bomo v nadaljevanju projekta s pomočjo zbranih podatkov o zastrupitvah z NPS v Sloveniji izvedli izobraževanje zdravnikov in drugih strokovnjakov o zastrupitvah z NPS ter njihovem diagnosticiranju in zdravljenju. Za to bomo v CKTF pripravili več publikaciji in izvedli predavanja ter delavnice o NPS. Na osnovi zbranih toksikoloških podatkih o uživanju NPS med mladimi bomo v CKTF pripravili tudi preventivni material s podatki o delovanju NPS in opozorili o nevarnostih uživanja NPS. 

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/10337

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/10337

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.