logo_new_si

Izkoriščanje magneto-mehanskega učinka pri zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni

Šifra:

J2-3043

Obdobje:

01. oktober 2021 - 30. september 2024

Obseg:

0,44 FTE

Vodja:

Petra Kocbek

Veda:

2.04 Tehnika/Materiali

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18669

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18669

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18669

Opis:

Proteini izkazujejo spontano težnjo po agregiranju, kar pogosto zelo oteži raziskave povezane z njihovo strukturo in zvijanjem. To je vzrok, da so mehanizmi in patogeneza številnih neurodegenerativnih bolezni, kot sta na primer Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, slabo razumljeni. Predvideva se, da razgradnja amiloid-beta agregatov vodi v kognitivno izboljšanje in boljšo klinično sliko bolnika. Vendar pa so nedavno ugotovili, da topni oligomeri peptida amiloid-beta , ki lahko nastanejo pri razgrajevanju agregatov amiloid-beta, povzročajo patološko stanje in napredovanje bolezni, medtem ko večji, netopni fragmenti razpadlih agregatov amiloid-beta ne predstavljajo nevarnosti. V zadnjem desetletju so bile predstavljene nove nanotehnološke rešitve, ki temeljijo na lokalnem gretju agregatov amiloid-beta. Plake amiloid-beta so poskušali razgrajevati z uporabo magnetnih nanodelcev v prisotnosti radio-frekvenčnega izmeničnega magnetnega polja (> 100 kHz). Pristopi temelječi na lokalnem segrevanju agregatov amiloid-beta imajo mnoge pomanjkljivosti, predvsem nastanek razgradnih produktov amiloid-beta, ki so večinoma toksične specije topnih oligomerov amiloid-beta. Nerešen problem razgradnje agregatov amiloid-beta naslavlja znanstveno skupnost k nujnem iskanju novih in izvirnih nanotehnoloških pristopov za zmanjšanje agregatov amiloid-beta na kontroliran način in prednostno z brezstično mehansko »razgradnjo« agregatov na manjše, ampak netopne in posledično netoksične, specije. V projektu izvajamo nov koncept kontrolirane razgradnje agregatov amiloid-beta, ki temelji na brezstičnem prenosu magneto-mehanske energije na agregate amiloid-beta s pomočjo magnetnih nanorezil. Razvili in testirali bomo različna nanorezila, ki pokrivajo široko področje velikosti in se razlikujejo po osnovnih magnetnih lastnostih, obliki in hrapavosti površine.Mehanizem brezstično vzbujenega mehanskega navora nanorezil selektivno »pritrjenih« na fibrile amiloid-beta bo v središču naših raziskav preučevanja mehanskih poškodb agregatov amiloid-beta. Pričakovati je, da bodo razgradni produkti agregatov amiloid-beta preferenčno manjši netopni fragmenti amiloid-beta, ki se bodo izločili po naravni poti, in ne topni oligomeri peptida amiloid-beta, saj naš pristop popolnoma izključuje vsakršno segrevanje plakov.Obstaja torej upanje, da bo mehansko razgrajevanje agregatov amiloid-beta na fragmente izpostavilo novo površino, ki bi jo lahko prepoznale celice imunskega sistema in te fragmente izločile iz možganov po naravni poti. Tak pristop bi lahko vodil v zdravljenje ne le Alzheimerjeve bolezni temveč tudi ostalih bolezni povezanih z netopnimi agregati napačno zvitih peptidov in proteinov. Poleg tega bi lahko v prihodnosti ta učinek izkoristili tudi pri inovativnih terapijah zdravljenja raka in pri ostalih nerešljivih medicinskih izzivih. Nanorezila lahko hkrati uporabimo pri diagnostiki kot kontrastno sredstvo pri slikanju z magnetno resonanco ali z metodo MPI, kar skupaj s terapevtskimi pristopi omogoča teranostiko.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18669

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18669

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.