logo_new_si

Razvoj biološko aktivnih in kemijsko obstojnih ksantofilov, temelječ na trajnostnem estrenju ksantofilov iz obnovljivih naravnih virov

Šifra:

J4-3092

Obdobje:

01. oktober 2021 - 30. september 2024

Obseg:

0,20 FTE

Vodja:

Ilija German Ilić

Veda:

4.03 Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18740

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18740

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18740

Opis:

Starostna makularna degeneracija (AMD) je najpogostejša oblika okvare vida na svetu, ki samo v EU prizadene več kot 67 milijonov ljudi. Zgodnje faze so pogosto asimptomatske in ni zdravila ali tretmaja, ki bi obrnil potek bolezni. Dodatek dveh naravnih ksantofilov k prehrani, luteina in zeaksantina, je trenutno edini učinkovit ukrep za preprečevanje AMD. Ta projekt obravnava stabilnost in biološko uporabnost ksantofilov in je razdeljen na dva medsebojno povezana dela.Prvi del projekta je namenjen iskanju novih obnovljivih virov ksantofilov in razvoju zelene sintezne platforme za trajnostno pripravo ksantofilnih estrov. V različnih odpadnih snoveh, kot so odpadki, ki izvirajo iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ali neužitnih delov sadja in zelenjave, bomo določili vsebnost prostih ksantofilov in na podlagi rezultatov identificirali najbolj obetaven vir. V skladu z 12 osnovnimi načeli zelene kemije bomo razvili optimiziran sintezni postopek za pretvorbo ksantofilov v estre, saj trenutno taki trajnostni postopki ne obstajajo. Prednost bodo imeli obnovljivi in GRAS materiali ter materiali, ki jih je mogoče reciklirati.Drugi del projekta je namenjen reševanju problemov stabilnosti in bioaktivnosti ksantofilov s pretvorbo v estre z različnimi karboksilnimi kislinami: alifatske, aromatske, hidrofilne (nabita), (ne)nasičene, linearne, razvejane, kratko- in dolgoverižne  in druge. Poglobljena karakterizacija nastalih spojin bo identificirala ključne strukturne motive in kemijske mehanizme, ki določajo kemijsko stabilnost, biološko uporabnost, antioksidativno aktivnost in potencialno toksičnost določenega sintetiziranega ksantofilnega estra. Izčrpni rezultati karakterizacije se bodo sistematično zbirali in tvorili bazo podatkov, ki bo podajala ključna razmerja med strukturami in lastnostmi ksantofilnih estrov. V zadnji fazi projekta bodo identificirani potentni ksantofilni estri vključeni v primerno formulacijo, ki bo pokazala, da je mogoče na podlagi znanstvenih spoznanj dognanih v tem projektu, racionalno načrtovati nove bioaktivne ksantofile z izboljšanimi lastnostmi.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18740

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18740

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.