logo_new_si

NOBIL - Novi biološki označevalci v levkemiji

Šifra:

NC-0004

Obdobje:

01. maj 2018 - 30. april 2020

Obseg:

0,22 FTE

Vodja:

Irena Mlinarič Raščan

Veda:

3.04 Medicina/Onkologija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17430

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17430

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17430

Opis:

Projekt NOBIL se bo osredotočil na translacijske raziskave v onkologiji z namenom prispevati k odkritju novih bioloških označevalcev, ki bodo omogočili individualizirane terapevtske pristope za premagovanje rezistentnih levkemij. Predlagani projekt je rezultat dolgoletnega prizadevanja raziskovalcev na Fakulteti za farmacijo, Univerza v Ljubljani (prof. I Mlinarič-Raščan) in Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire iRCM, CEA (dr. X Gidrol in dr. J Delić) skupaj s kliničnimi partnerji v iskanju učinkovite in varne terapije za B celične maligne bolezni. Naša prejšnja uspešna sodelovanja so privedla do identifikacije molekul, odgovornih za preko B-celičnega receptorja posredovano apoptozo (Murn, 2008). Najpomembnejši med na novo odkritimi geni je bil Ptger4, ki kodira prostaglandinski receptor EP4 ter inducira apoptozo v malignih limfocitih B (Murn, 2009; Prijatelj, 2011, Prijatelj, 2012, Gobec, 2014, Markovič, 2017). Laboratorij dr. Delića (CEA) je identificiral novo obliko fosfo-Ku70 povezano z rezistenco na apoptozo v celicah kronične limfocitne levkemije (KLL) (Bouley, 2015, Grall, 2015). Kot potencialni biološki označevalec in terapevtsko tarčo v B celičnih malignih obolenjih smo identificirali imunoproteasom.Kronična limfocitna levkemija (KLL) je najpogostejše hematološko maligno obolenje pri odraslih in je trenutno neozdravljiva bolezen povezana z visoko stopnjo umrljivosti. Torej še zmeraj ostaja pomembna nerešena potreba po iskanju novih terapij za relaps in rezistenco KLL. To bomo obravnavali v predlaganem projektu, ki se bo osredotočal na:• vzpostavitev novih klinično relevantnih in vitro modelov KLL;• validacijo bioloških označevalcev Ku70 in imunoproteasoma za klinično uporabo;• identifikacijo varnih in učinkovitih molekul za zdravljenje rezistentne KLL preko iskanja novih indikacij za zdravila in ovrednotenjem inovativnih terapevtskih pristopov za premagovanje rezistentne KLL.Predlagani skupni projekt tako izredno ustreza strateško pomembnim področjem razpisa, saj obravnava predvidevanje odziva in rezistence na terapijo ter iskanje novih inovativnih pristopov za indukcijo apoptoze v malignih limfocitih B. Uspešno izvajanje in zaključek projekta sta zagotovljena s strokovnim znanjem in izkušnjami mednarodnih in interdisciplinarnih skupin pod vodstvom prof. Irene Mlinarič-Raščan (UL, FFA) in dr. Joza Delića (CEA, iRCM). Cilji projekta NOBIL obravnavajo izbrana področja zdravljenja levkemij, ki jih zajemajo strokovno znanje, izkušnje ter infrastruktura partnerjev, izvedljivosti projekta pa je zagotovljena z dopolnjevanjem komplementarnih partnerjev. Rezultat naših prejšnjih sodelovanj so mnoge uspešno zaključene študije ter skupne prijave na razpise in pozive EU (H2020, 2015). Prepričani smo, da bo predlagani projekt NOBIL okrepil znanstveno sodelovanje, mobilnost raziskovalcev in izmenjavo strokovnega znanja med Univerzo v Ljubljani, Slovenija in CEA, Francija, kar bo v vodilo v nova sodelovanja in skupne projekte.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17430

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17430

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.