logo_new_si

Razvoj selektivnih razgrajevalcev CDK1 za zdravljenje T-celičnih malignih obolenj

Šifra:

J1-50037

Obdobje:

01. oktober 2023 - 30. september 2026

Obseg:

1,07 FTE

Vodja:

Izidor Sosič

Veda:

1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20767

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20767

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20767

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20767

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20767

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.