logo_new_si

Mišični sekretom in kostne celice - sodelovanje pri osteosarkopeniji (MiKOSA)

Šifra:

J3-4527

Obdobje:

01. oktober 2022 - 30. september 2025

Obseg:

0,86 FTE

Vodja:

Janja Marc

Veda:

3.07 Medicina/Metabolne in hormonske motnje

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20210

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20210

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20210

Opis:

Osteosarkopenija (OSA) je bolezen, ki prizadene 5–37 % starejših ljudi (≥65 let), še pogosteša pa je v skupini bolnikov z nizkoenergetskimi (osteoporotičnimi) zlomi kosti (7,1–96,3 %). Biokemični kazalci za diagnostiko sarkopenije in zdravila za njeno zdravljenje še niso na voljo. S sedanjim projektom želimo proučiti sodelovanje mišičnih in kostnih celic pri OSA. Oceniti želimo učinke dejavnikov, ki izhajajo iz mišic (mišični sekretom), na osteoporotične kostne celice, in poiskati ključne molekule in signalne poti v kosteh, ki lahko postale terapevtske (preventivne) in/ali diagnostične tarče pri OSA. Za dosego cilja bomo v raziskavo vključili starejše ženske z osteoporotičnim zlomom kosti z- (n=50) in brez- (n=50) sarkopenije. To nam bo omogočilo zbiranje vzorcev kosti, mišic in krvi pri istih bolnicah. Medsebojno delovanje mišic in kosti bomo preučevali na treh različnih ravneh, iz podatkov o bolnikih, preko analize tkiva ex vivo in preko analize izoliranih celic in vitro. Projekt je razdeljen na štiri dele. Delovni sklop 1 (DS1) je usmerjen v vključevanje bolnikov in pridobivanje njihovih podatkov, in vivo oceno kosti in mišic (npr. DXA, moč oprijema, ...) ter odvzem in shranjevanje vzorcev tkiva (kosti, mišice, kri). To bo omogočilo pripravo dobro karakterizirano tkivno banko bolnikov. V DS2 je načrtovana priprava in analiza (histologija, ekspresija genov, mikroCT) zbranih tkiv, z namenom oceniti prisotnosti OSA na tkivni ravni. DS3 se bo osredotočil na primerjalno analizo transkriptomov s sekretomom mišičnih celic tretiranih in netretiranih izoliranih kostnih celic. Najpomembnejše gene (zadetke), pridobljene s primerjalno analizo transkriptomov, bomo funkcionalno ovrednotili glede njihove vloge pri osteoporozi/sarkopeniji, s čimer bomo potrdili njihov pomen kot potencialne nove terapevtse ali diagnostiče tarče OSA. DS4 je namenjen usklajevanju dejavnosti med šestimi raziskovalnimi skupinami v štirih partnerskih institucijah ter skrbi za širjenje in objavo rezultatov ter pripravo projektnih poročil. Naš inovativni pristop tretiranja kostnih celic z mišičnim sekretomom do sedaj ni bil uporabljen ali opisan, predstavlja pa ustrezen model za preučevanje komunikacije med mišičnimi in kostnimi celicami pri OSA.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20210

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20210

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.