logo_new_si

Vloga in možna uporaba imunomodulatornih mezenhimskih matičnih celic v zdravljenju bolezni COVID-19

Šifra:

L3-3176

Obdobje:

01. oktober 2021 - 30. september 2024

Obseg:

0,25 FTE

Vodja:

Janja Zupan

Veda:

3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18707

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18707

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18707

Opis:

Razglašena pandemija, ki jo je leta 2020 povzročil novi virus SAR-CoV-2, raziskovalnih organizacij in farmacevtskih podjetij ni ujela povsem nepripravljenih, saj so številne raziskovalne skupine že izvajale raziskave, ki so posredno obravnavale številne   izzive, s katerimi se danes soočajo mednarodni zdravstveni sistemi. Tudi v Sloveniji je visoka raven znanstvenih in strokovnih zdravstvenih ustanov hitro reorganizirala svoje dejavnosti za boj proti pandemiji koronavirusne bolezni. V predlaganem translacijskem   projektu so sodelujoči partnerji iz osnovnih raziskovalnih skupin na Fakulteti za farmacijo in Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, na Nacionalnem inštitutu za biologijo, skupaj s kliničnim Zavodom za transfuzijsko medicino, in podjetjem Educell, d.o.o., združili svoje dejavnosti, da bi se osredotočili na najbolj kritična medicinska vprašanja COVID-19 bolezni. Bolniki, ki razvijejo to smrtonosno pljučnico, namreč trpijo zaradi sindroma akutne dihalne stiske (ARDS) in se zdravijo z agresivnim mehanskim prezračevanjem, vendar je smrtnost v tej fazi med 30 in 60 %. Tudi bolniki z ugodnim izidom imajo pozneje resne težave zaradi fibroznega pljučnega tkiva in s tem občutno oslabljeno dihanje, zato problem in neželeni učinki ostanejo še dolgo po okužbi. Tu predlagamo alternativno in/ali adjuvantno zdravljenje ARDS s terapijo z alogenskimi mezenhimskimi matičnimi celicami. Cilj biotehnološkega dela tega predloga je raziskati in usmeriti biološki pojav, ki ga povzroča virus SARS-CoV-2, tj. hitro sproščanje vnetnih molekul, tako imenovane "citokinske nevihte". Le-to povzročajo interferoni in interlevkini, ki jih izločajo okužene epitelijske celice ter na ta način privlačijo celice imunskega sistema. Akutno vnetje povzroča edeme, poškodbe pljuč in ovira dihanja zaradi motene izmenjave kisika. Med potencialnimi terapevtskimi možnostmi za zmanjšanje klinične in biološke slike obsežnega vnetja je uporaba imunosupresivnih mezenhimskih matičnih celic (MSC), ki se že uporabljajo pri sindromu ARDS drugega patološkega izvora. Proizvodno tehnologijo MSC je aprila lani začelo ameriško podjetje NantKwest, Inc, ki je dobilo odobritev FDA za zdravljenje bolnikov s COVID-19 boleznijo. Sodelujoče podjetje Educell d.o.o. je razvilo z zmogljivim bio-inženiringom nove generacije za biofarmacevtsko proizvodnjo nove terapevtske populacije MSC celic, izolirane iz zdravih darovalcev. Cilj znanstvenega dela predlaganega projekta je identificirati ključne značilnosti imunosupresije MSC in določiti še neznane spremenljivke medceličnih interakcij MSC celic v pljučnem tkivu, okuženem s SARS-CoV-2, povezanih s "citokinsko nevihto". Cilj predlaganega projekta za klinične koristi zdravljenja z MSC pri bolnikih s COVID-19 ARDS so naslednji: 1.) zmanjšanje smrtnosti in hitrejše okrevanje bolnikov, 2.) preprečitev številnih žrtev zaradi morebitnega naslednjega vala bolezni zaradi mutiranih virusov, 3.) drastično zmanjšanje zdravstvenega bremena glede opreme in preobremenjenosti zdravstvenega osebja.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18707

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18707

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.