logo_new_si

MTAvsAMR: novi večtarčni antibiotiki proti večkratno odpornim bakterijam

Šifra:

J1-3030

Obdobje:

01. oktober 2021 - 30. september 2024

Obseg:

1,57 FTE

Vodja:

Lucija Peterlin Mašič

Veda:

1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18651

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18651

Vsebina:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18651

Opis:

Nujno so potrebne nove terapije in novi antibiotiki za zdravljenje smrtonosnih okužb, ki jih povzročajo tako imenovani patogeni ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa in Enterobacter vrste), ki so pogosto odporni na klinično uporabne antibiotike. Protimikrobna odpornost (AMR) postaja vse večja nevarnost za javno zdravje tako v kliničnih okoljih kot tudi v skupnosti. Ena od obetavnih strategij za reševanje tega hitrega razvoja odpornosti je razvoj antibiotikov, ki enako učinkovito zavirajo dve bakterijski tarči hkrati. Utemeljitev tega pristopa je, da razvoj odpornosti na večtarčne antibiotike (MTA) zahteva sočasno pojavljanje več specifičnih mutacij na obeh tarčah, kar je izjemno redko. V raziskovalnem projektu MTAvsAMR (novi večtarčni antibiotiki proti večkratno odpornim bakterijam) želimo razviti nov strukturni razred večtarčnih antibiotikov z inovativnimi pristopi, ki bodo visoko učinkoviti in z majhnim tveganjem za razvoj odpornosti. Pri novih antibiotikih želimo učinkovitost predvsem na problematične patogene skupine ESKAPE. Z novimi veltarčnimi antibiotiki ciljamo predvsem na po meticulinu odporne bakterije MRSA, na vankomicin odporne bakterije VISA in po Gramu-negativne bakterije Acinetobacter baumannii. Da bi premagali omejitve sedanjih večtarčnih antibiotikov in spodbudili nadaljnji razvoj, smo ustanovili interdisciplinarni konzorcij, v okviru katerega se bomo ukvarjali s temeljnimi vprašanji povezanimi z načrtovanjem novih antibiotikov z majhnim tveganjem za razvoj odpornosti, ustreznimi PADMET lastnostmi in nizko dovzetnostjo za efluks mehanizme. Odlična infrastruktura v kombinaciji z nekaterimi najnovejšimi tehnologijami in strokovnim znanjem (DIvERGE, elektrofiziologija, mutageneza kanalov in simulacije molekulske dinamike) bodo podpirale optimizacijo novih večtarčnih antibiotikov. V projektu MTAvsAMR bodo spojine ovrednotene v okviru originalne platforme PADMET, ki je edinstvena za akademsko okolje in ena ključnih prednosti raziskovalnega projekta. Ta multidisciplinarni projekt ma velik potencial za komercializacijo.

Faze:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18651

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18651

Financira:

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.