logo_si

Raziskovalna infrastruktura

Seznam opreme na fakulteti


Oprema izven fakultete

Načrtovana raziskovalna infrastruktura

• Analiza HPLC z DAD in FLD detektorjem
• Flex – avtomatizirana validacija spojin
• Biobanka: celični laboratorij
• TDM LC-MS/MS
• nHPLC-HRMS

 
mizš-eu