logo_si

Knjižnični red

- Knjižnica in čitalnica je namenjena študiju, zato uporabnikom ni dovoljeno motiti ostalih obiskovalcev.
- Knjige, ki jih vzamete s polic, ne vračajte sami na police, temveč jih vrnite knjižničarju.
- V prostorih knjižnice ni dovoljeno prinašati napitke in uporabljati naprave, ki lahko motijo druge obiskovalce (mobilni telefoni).
- Osebni računalniki, ki so nameščeni v knjižnici, se lahko uporabljajo samo za pregledovanje svetovnega spleta.
- Fotokopira se samo gradivo knjižnice, v omejenem obsegu.
- Pri izposoji diplomskih nalog pustite na pultu študentsko izkaznico.

Oddaljeni dostop

Študentje in zaposleni na Univerzi v Ljubljani lahko do večine naročniških elektronskih virov informacij dostopajo iz računalnikov posameznih knjižnic, oz. računalnikov, ki so nameščeni v prostorih FFA. Možen je tudi t.i. oddaljen dostop.

Kaj je oddaljeni dostop?

Kadar knjižnica omogoča svojim uporabnikom dostop do različnih naročniških elektronskih informacijskih virov, mora po določilih licenčnih pogodb zagotoviti, da do virov dostopajo samo njeni uporabniki.
Oddaljeni dostop omogoča uporabnikom dostop do virov s poljubne lokacije ob poljubnem času: od doma, internetne kavarne ipd. Za avtentikacijo potrebujete številko izkaznice vključene knjižnice in geslo.

Kako uporabiti oddaljeni dostop?

Oddaljeni dostop do elektronskih virov Univerze v Ljubljani lahko uporabljajo člani knjižnic, ki so vključeni v sistem avtentikacije za oddaljeni dostop. Oddaljeni dostop omogočamo aktivnim članom vključenih knjižnic. Če niste član, se morate vpisati. Oglasite se v knjižnici fakultete, kjer bomo geslo vnesli v evidenco.
Oddaljeni dostop omogoča:

  • elektronsko podaljševanje
  • možnost spreminjanja gesla
  • dostop do elektronskih virov izven matičen ustanove

    Študenti morate spoštovati določila licenčnih pogodb: Oddaljeni dostop je dovoljen samo kot uporaba za osebne namene.

Več o oddaljenem dostopu na naslovu http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/odd_dostop.html.

Seznam informacijskih virov, do katerih je možen dostop z oddaljenih lokacij, najdete na naslovu:http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/odd_dostop_viri.asp in http://www.ctk.uni-lj.si/zbirke/

Povezava na Digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani: http://dikul.blogspot.com/

Dostop do lokalne baze COBISS: http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=BASE&bno=50072&id=1334296098047411

V primeru da ne dobite digitalnih oblik, diplomskih in drugih nalog online, prosim, da me obvestite, katera naloga ni dosegljiva , da preverimo vzrok.

Najlepša hvala!

 

Pravila knjižnice

Licenčni pogoji ScienceDirect®