logo_si

Tutorstvo

Ker je ob prihodu na fakulteto velikokrat prisoten strah pred neznanim, se na naši fakulteti izvajata osebno in predmetno tutorstvo, ki vas na prijeten način uvedeta v študentsko življenje na Fakulteti za farmacijo.

Osebno tutorstvo predstavlja neposreden stik študenta 1. letnika s študentom višjega letnika.
Vsakemu študentu, ki vstopi v 1. letnik, se na naši fakulteti, če to seveda želi, dodeli osebni tutor, tj. študent višjega letnika, ki ga spremlja skozi celotno študijsko leto. Osebni tutorji so na voljo za kakršnakoli vprašanja v zvezi s študijem na naši fakulteti ali študentskim življenjem nasploh (kako se najbolje pripraviti na izpit, kaj vse je možno početi ob študiju - Društvo študentov farmacije Slovenije, kje se dobi dobra študentska kosila, kje so najboljši žuri ...).

Predmetno tutorstvo predstavlja pot do lažjega razumevanja snovi in opravljanja izpitov.
Sošolec oz. sošolka ali študent/ka višjega letnika, ki ima pri določenem predmetu veliko znanja in ga ima voljo deliti, s pomočjo glavnega koordinatorja tutorjev organizira predmetno tutorstvo, na katerem se rešujejo naloge, ki so pogosto na izpitih in/ali razlaga določeno zahtevnejšo snov. To je odličen način utrjevanja snovi in priprave na izpit oz. kolokvij.

Za kakršnakoli vprašanja s tutorskim sistemom na naši fakulteti lahko pišete na e-poštni naslov: student.tutor@ffa.uni-lj.si.