logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Mercedes Vitek

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 17. oktober 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Somentor: prof. dr. Karl G. Wagner

Predsednik komisije: prof. dr. Janja Marc

Član komisije: doc. dr. Marko Jukič

Naslov diplomskega dela: Izdelava in proučevanje lastnosti trdnih disperzij indometacina in kopovidona

Katja Vozelj

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 17. oktober 2018 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Martina Gobec

Somentor: asist. dr. Alenka Šmid

Predsednik komisije: prof. dr. Marko Anderluh

Član komisije: asist. dr. Barbara Zorec

Naslov diplomskega dela: Analiza izražanja katalitično aktivnih proteasomskih podenot v limfoblastoidnih celičnih linijah na nivoju določanja proteinov

Maruša Klemenčič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 22. oktober 2018 ob 13:30 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Izidor Sosič

Somentor: doc. dr. Andrej Perdih

Predsednik komisije: prof. dr. Janez Kerč

Član komisije: doc. dr. Tomaž Bratkovič

Naslov diplomskega dela: Sinteza in vrednotenje 4,6-substituiranih-1,3,5-triazin-2(1H)-onov kot katalitičnih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze II ɑ

Maja Ferkolj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 23. oktober 2018 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Somentor: asist. Dejan Lamešić

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Ilaš

Član komisije: doc. dr. Tomaž Bratkovič

Naslov diplomskega dela: Vrednotenje vpliva materialnih lastnosti hipromeloze na sproščanje težko topne modelne učinkovine

Ula Savšek

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 24. oktober 2018 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Julijana Kristl

Somentor: prof. dr. Wolfgang Frieß

Predsednik komisije: prof. dr. Marija Bogataj

Član komisije: doc. dr. Stane Pajk

Naslov diplomskega dela: Vplivi sestave formulacij in procesnih pogojev na fizikalne lastnosti liofiliziranih nanokristalov paliperidon palmitata