logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Sara Tratnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 20. junij 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Predsednik komisije: prof. dr. Stanko Srčič

Član komisije: doc. dr. Jurij Trontelj

Naslov diplomskega dela: Vrednotenje antiproliferativne aktivnosti zaviralcev Hsp90 in topoizomeraze II α na celični liniji raka dojke (MCF-7)

Tia Grgičevič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 20. junij 2018 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Žiga Jakopin

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Mojca Lunder

Član komisije: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž

Naslov diplomskega dela: Vrednotenje UV-filtrov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico

Manca Kolar

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 21. junij 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

Predsednik komisije: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Član komisije: doc. dr. Nataša Karas Kuželički

Naslov diplomskega dela: Razvoj in validacija enostavne analizne metode za določanje plazemske koncentracije imipenema, cefepima in piperacilina/tazobaktama

Saša Vindiš

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 21. junij 2018 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

Somentor: asist. dr. Alenka Kovačič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Ilaš

Član komisije: asist. dr. Tilen Kranjc

Naslov diplomskega dela: Evalvacija intervencij kliničnih farmacevtov pri optimizaciji terapije starostnikov v Splošni bolnišnici Murska Sobota v letih 2014-2016

Tjaša Stater

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 21. junij 2018 ob 14:30 uri

Prostor zagovora: P8 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Mojca Kerec - Kos

Somentor: Danilo Salemović

Predsednik komisije: prof. dr. Samo Kreft

Član komisije: asist. dr. Nika Marđetko

Naslov diplomskega dela: Raziskava urejenosti antikoagulacijskega zdravljenja z varfarinom pri ambulantno obravnavanih bolnikih v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj

Nina Kobe

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 22. junij 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Jeras

Somentor: dr. Urška Rahne Potokar

Predsednik komisije: prof. dr. Samo Kreft

Član komisije: izr. prof. dr. Žiga Jakopin

Naslov diplomskega dela: Imunska odzivnost in trajanje zaščite po cepljenju zdravstvenih delavcev proti hepatitisu B

Ana Temeljotov

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 22. junij 2018 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan

Somentor: asist. Tijana Markovič

Predsednik komisije: prof. dr. Stanislav Gobec

Član komisije: doc. dr. Bojan Doljak

Naslov diplomskega dela: Vloga imunoproteasoma v celicah kronične limfocitne levkemije

Veronika Pelicon

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 26. junij 2018 ob 8:30 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: prof. dr. Marko Anderluh

Predsednik komisije: prof. dr. Odon Planinšek

Član komisije: doc. dr. Nina Kočevar Glavač

Naslov diplomskega dela: Sinteza alfa-D-manoziltriazolov kot antiadhezivnih ligandov za bakterijski površinski lektin FimH

Eva Mihevc

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 27. junij 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Žiga Jakopin

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Mojca Lunder

Član komisije: doc. dr. Ilija German Ilić

Naslov diplomskega dela: Ocena endokrinih učinkov in reproduktivne toksičnosti izbranih neopioidnih analgetikov z uporabo računalniških programov

Ana Deželak

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 02. julij 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: doc. dr. Stane Pajk

Somentor: prof. dr. Jef Rozenski

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

Član komisije: asist. dr. Matjaž Ravnikar

Naslov diplomskega dela: Določanje vsebnosti sildenafila in profila nečistot v tabletah s sildenafilom, kupljenih preko spleta

Emanuela Senjor

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 06. julij 2018 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: prof. dr. Janko Kos

Somentor: dr. Milica Perišić Nanut

Predsednik komisije: prof. dr. Aleš Obreza

Član komisije: doc. dr. Pegi Ahlin Grabnar

Naslov diplomskega dela: Izražanje cistatina F v tumorskih celicah