logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Ivona Družeta

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 22. september 2020 ob 15:30 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Somentor: dr. Toni Kühl

Predsednik komisije: prof. dr. Janja Marc

Član komisije: doc. dr. Urša Pečar Fonović

Naslov diplomskega dela: Merjenje peroksidazne aktivnosti nekovalentno povezanih hem-peptidnih kompleksov

Una Rašić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 23. september 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Nace Zidar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Petra Kocbek

Član komisije: doc. dr. Anja Pišlar

Naslov diplomskega dela: Sinteza in vrednotenje N-fenilpirolamidnih zaviralcev DNA-giraze B s piperidin-3-aminskim in pirolidin-3-aminskim substituentom

Sašo Vindiš

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 24. september 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec

Somentor: doc. dr. Marko Jukič

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Štrukelj

Član komisije: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž

Naslov diplomskega dela: Analiza in primerjava kemijskih prostorov učinkovin s protibakterijskim delovanjem na organizmih ESKAPE

Nina Mićić

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 24. september 2020 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Somentor: asist. dr. Katarina Bolko Seljak

Predsednik komisije: prof. dr. Stanislav Gobec

Član komisije: asist. dr. Irena Prodan Žitnik

Naslov diplomskega dela: Razvoj organogela z nanocelulozo

Tjaša Gomboc

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 24. september 2020 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

Somentor: prof. dr. Vita Dolžan

Predsednik komisije: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Član komisije: doc. dr. Nataša Karas Kuželički

Naslov diplomskega dela: Vpliv genetske variabilnosti v presnovi folata na dolžino telomer v zdravi slovenski populaciji

Jasmina Minova

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 24. september 2020 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Žiga Jakopin

Član komisije: izr. prof. dr. Igor Locatelli

Naslov diplomskega dela: Razvoj metode za vrednotenje sproščanja paracetamola iz granul, napolnjenih v slamice

Maja Prodanović

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 25. september 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Nataša Karas Kuželički

Predsednik komisije: prof. dr. Samo Kreft

Član komisije: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Naslov diplomskega dela: Razširjenost kozmetične uporabe toksina botulin v Sloveniji in osveščenost o njegovih neželenih učinkih

Marko Pongrac

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 28. september 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Rok Dreu

Somentor: asist. Mitja Pohlen

Predsednik komisije: prof. dr. Danijel Kikelj

Član komisije: asist. dr. Matjaž Ravnikar

Naslov diplomskega dela: Vpliv formulacijskih in procesnih parametrov na lastnosti posušene emulzije, proizvedene s tehnologijo sušenja z razprševanjem

Manca Zupan

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 28. september 2020 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Janja Marc

Somentor: doc. dr. Marija Nika Lovšin

Predsednik komisije: prof. dr. Mitja Kos

Član komisije: asist. dr. Nanča Čebron Lipovec

Naslov diplomskega dela: Ocena vpliva aktivacije in utišanja gena za glukokortikoidni receptor NR3C1 na izražanje gena za RANKL v modelu sesalskih celic