logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Špela Fajdiga Štefančič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 27. avgust 2018 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: prof. dr. Julijana Kristl

Somentor: asist. Janja Mirtič

Predsednik komisije: prof. dr. Marko Anderluh

Član komisije: doc. dr. Stane Pajk

Naslov diplomskega dela: Razvoj postopka za vgrajevanje probiotikov v mikrodelce za zdravljenje parodontalne bolezni

Tina Šilc

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 28. avgust 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: prof. dr. Darko Černe

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Član komisije: asist. dr. Špela Zupančič

Naslov diplomskega dela: Sistematični pregled izsledkov raziskav o antioksidativnih lastnostih fluvastatina

Katja Pikl

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 29. avgust 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Žiga Jakopin

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Petra Kocbek

Član komisije: doc. dr. Urša Pečar Fonović

Naslov diplomskega dela: Vrednotenje dražilnega in senzibilizacijskega potenciala izbranih dišav in produktov njihove avtooksidacije in silico

Anja Hriberšek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 06. september 2018 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: P8 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Damjan Janeš

Član komisije: doc. dr. Pegi Ahlin Grabnar

Naslov diplomskega dela: Pregled in varnost aktivnih sestavin deodorantov in antiperspirantov v kozmetičnih izdelkih dostopnih na slovenskem tržišču