logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Jerca Weikhard

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 07. december 2020 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Jeras

Somentor: izr. prof. dr. Igor Locatelli

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

Član komisije: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Naslov diplomskega dela: Varnost in učinkovitost mezenhimskih/ stromalnih matičnih celic pri zdravljenju sindroma akutne dihalne stiske ter bolnikov s COVID-19: sistematični pregled objavljenih raziskav in metaanaliza

Sara Pucko

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 07. december 2020 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Joško Osredkar

Somentor: mag. Elizabeta Božnar Alič

Predsednik komisije: prof. dr. Mitja Kos

Član komisije: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Naslov diplomskega dela: Določanje napovedne vrednosti indeksa oksidativnega stresa pri pacientih s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2

Anja Toplak

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 08. december 2020 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Predsednik komisije: prof. dr. Iztok Grabnar

Član komisije: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž

Naslov diplomskega dela: Sinteza in biološko vrednotenje derivatov 3,4-diklorobenzena kot alosteričnih zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 s protitumornim delovanjem

Mojca Trčko

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 21. december 2020 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

Član komisije: asist. dr. Dunja Urbančič

Naslov diplomskega dela: Sinteza piperidinskih zaviralcev C-končne domene proteina Hsp90 s protitumornim delovanjem