logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Zala Škulj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 25. januar 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Predsednik komisije: prof. dr. Janja Marc

Član komisije: doc. dr. Bojan Doljak

Naslov diplomskega dela: Sinteza in vrednotenje antioksidativne kapacitete izbranih kinazolinonov

Karin Cole

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 29. januar 2018 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Mojca Kerec - Kos

Somentor: spec. I. stop. Ivanka Brus

Predsednik komisije: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Član komisije: doc. dr. Urša Pečar Fonović

Naslov diplomskega dela: Potencialno neprimerna zdravila za starostnike in potencialne interakcije med zdravili pri starostnikih Doma upokojencev Postojna

Katarina Kraner

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 31. januar 2018 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: prof. dr. Aleš Obreza

Predsednik komisije: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Član komisije: izr. prof. dr. Damjan Janeš

Naslov diplomskega dela: Prevod in kritično ovrednotenje izbranih poglavij Rüdejeve knjige, Farmacevtska dognanja, iz leta 1804