logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Anja Šribar

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 26. februar 2020 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: P7 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

Somentor: asist. dr. Samo Rožman

Predsednik komisije: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Član komisije: izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar

Naslov diplomskega dela: Pregled odmerjanja protitumornih zdravil pri bolnikih s prekomerno telesno težo na Onkološkem Inštitutu Ljubljana

Luka Hiti

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 26. februar 2020 ob 11:30 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

Somentor: asist. dr. Peter Molek

Predsednik komisije: prof. dr. Odon Planinšek

Član komisije: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Naslov diplomskega dela: Izražanje rekombinantne zunajcelične regije človeškega eritropoetinskega receptorja v periplazmi bakterije Escherichia coli

Timoteja Petrovič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 27. februar 2020 ob 10:30 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Mitja Kos

Somentor: asist. Ana Kodrič

Predsednik komisije: prof. dr. Janja Marc

Član komisije: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Naslov diplomskega dela: Odnos do zdravil pri bolnikih s hipertenzijo v Sloveniji

Mojca Pušnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 28. februar 2020 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Janez Štrancar

Somentor: dr. Tilen Koklič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Barbara Ostanek

Član komisije: izr. prof. dr. Anamarija Zega

Naslov diplomskega dela: Proučevanje vpliva nanocevk titanovega dioksida na morfologijo mitohondrijev pljučnih epitelijskih celic

Jana Plavec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 28. februar 2020 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Milan Skitek

Somentor: doc. dr. Aleš Jerin

Predsednik komisije: prof. dr. Mitja Kos

Član komisije: doc. dr. Stane Pajk

Naslov diplomskega dela: Določanje novih bioloških označevalcev v vzorcih urina bolnikov z akutno ledvično okvaro, po prestani operaciji na srcu

Katarina Hrvatin

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 04. marec 2020 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Žiga Jakopin

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

Član komisije: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž

Naslov diplomskega dela: Vrednotenje alkilfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico