logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Anže Pavlič

Zagovor za pridobitev naziva: magister laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 08. marec 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Anamarija Zega

Somentor: doc. dr. Tiina Kauppila

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Simon Žakelj

Član komisije: asist. dr. Jasna Omersel

Naslov diplomskega dela: Optimizacija ionizacijskih metod za detekcijo mikotoksinov z uporabo masne spektrometrije

Diana Pogorevc

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 09. marec 2021 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Joško Osredkar

Predsednik komisije: prof. dr. Anamarija Zega

Član komisije: asist. dr. Nanča Čebron Lipovec

Naslov diplomskega dela: Klinični pomen določanja mRNA tumorskih označevalcev v urinu pri bolnikih z rakom sečnega mehurja

Marko Breznik

Zagovor za pridobitev naziva: magister industrijske farmacije

Datum zagovora: 09. marec 2021 ob 15:30 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec

Somentor: prof. dr. Gerhard Wolber

Predsednik komisije: prof. dr. Marija Bogataj

Član komisije: prof. dr. Odon Planinšek

Naslov diplomskega dela: Retrosintezno zasnovana in silico optimizacija protivirusnih učinkovin z delovanjem na 3C in 3CL proteaze

Timotej Grabar

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 11. marec 2021 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Rok Dreu

Somentor: asist. dr. Barbara Sterle Zorec

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Štrukelj

Član komisije: izr. prof. dr. Matej Sova

Naslov diplomskega dela: Razvoj delcev z učinkovino z metodo sušenja z razprševanjem za ex tempore pripravo kartuš, namenjenih tiskanju v dvorazsežnem prostoru