logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Neža Gartnar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 06. december 2019 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: P7 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: prof. dr. Stanko Srčič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Član komisije: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

Naslov diplomskega dela: Micelarna solubilizacija kanabinoidov iz industrijske konoplje

Ajda Praznik

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 10. december 2019 ob 8:30 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Janja Marc

Somentor: asist. dr. Tilen Kranjc

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Štrukelj

Član komisije: doc. dr. Jurij Trontelj

Naslov diplomskega dela: Priprava podatkovne zbirke izvencelične mikro RNA v serumu in plazmi

Amel Ait Si Mohamed

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 17. december 2019 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Žiga Jakopin

Predsednik komisije: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Član komisije: asist. dr. Tanja Gmeiner

Naslov diplomskega dela: Ocena varne uporabe sestavin za samoporjavitev v kozmetičnih izdelkih na slovenskem trgu

Špela Debevc

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 18. december 2019 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Stane Pajk

Somentor: doc. dr. Martina Gobec

Predsednik komisije: prof. dr. Janko Kos

Član komisije: doc. dr. Jurij Trontelj

Naslov diplomskega dela: Razvoj metode za ugotavljanje znotrajceličnih koncentracij izbranih zaviralcev imunoproteasoma psolarenskega tipa na osnovi tekočinske kromatografije ultra visoke ločljivosti