logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Karmen Klemenc

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 17. december 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Simon Žakelj

Član komisije: Nina Poljšak

Naslov diplomskega dela: Ocena varne uporabe sestavin v kozmetičnih izdelkih proti celulitu na slovenskem trgu

Tina Barborič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 18. december 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Igor Locatelli

Član komisije: asist. dr. Janja Zupan

Naslov diplomskega dela: Sinteza predzdravila simvastatina za limfatično absorpcijo

Lidija Kač

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 19. december 2018 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Somentor: doc. dr. Bojana Žegura

Predsednik komisije: prof. dr. Janja Marc

Član komisije: izr. prof. dr. Rok Dreu

Naslov diplomskega dela: Citotoksično in genotoksično delovanje bisfenolov A, S, F in AF ter njihovih mešanic v celični liniji HepG2

Ela Trpin

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 20. december 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Borut Božič

Somentor: prof. dr. Rubén Varela-Calvino

Predsednik komisije: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Član komisije: izr. prof. dr. Petra Kocbek

Naslov diplomskega dela: Določanje označevalca CD26 na predhodno s citokini stimuliranih človeških limfocitih

Gal Christian Žvegelj

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 20. december 2018 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: P7 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: doc. dr. Lovro Žiberna

Somentor: asist. dr. Dimitar Hristovski

Predsednik komisije: prof. dr. Samo Kreft

Član komisije: izr. prof. dr. Žiga Jakopin

Naslov diplomskega dela: Uporaba računalniške analize znanstvene literature za iskanje novih snovi s potencialom za anabolično delovanje

Veronika Rotnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 20. december 2018 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan

Somentor: asist. dr. Tijana Markovič

Predsednik komisije: prof. dr. Samo Kreft

Član komisije: doc. dr. Martina Hrast

Naslov diplomskega dela: Sinergistično delovanje terapevtskih monoklonskih protiteles z agonisti receptorja EP4 pri B-celičnih levkemijah in limfomih in vitro

Leon Rižner

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 21. december 2018 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Ilija German Ilić

Somentor: dr. Miha Jaklič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Simon Žakelj

Član komisije: doc. dr. Nataša Karas Kuželički

Naslov diplomskega dela: Določanje debeline filmske obloge pelet z dinamično slikovno analizo

Andraž Bevk

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 09. januar 2019 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Stane Pajk

Predsednik komisije: prof. dr. Samo Kreft

Član komisije: doc. dr. Nataša Karas Kuželički

Naslov diplomskega dela: Zamenjava tetrahidropirana s ciklopentanom v zaviralcih InhA in optimizacija pogojev ločbe nastalih enantiomerov