logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Tjaša Car

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 23. september 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Somentor: asist. dr. Katarina Bolko Seljak

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Igor Locatelli

Član komisije: izr. prof. dr. Matej Sova

Naslov diplomskega dela: Razvoj peroralnega organogela iz nanoceluloze z atorvastatinom

Melani Trstenjak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 23. september 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Jurij Trontelj

Somentor: prof. dr. Erwin Zinser

Predsednik komisije: prof. dr. Janja Marc

Član komisije: doc. dr. Stane Pajk

Naslov diplomskega dela: Merjenje koncentracij steroidnih hormonov s tekočinsko kromatografijo sklopljeno s tandemsko masno detekcijo v plazmi in mleku mater v povezavi z njihovimi različnimi prehranskimi profili

Anja Marinč

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 23. september 2021 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Joško Osredkar

Predsednik komisije: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Član komisije: doc. dr. Urša Pečar Fonović

Naslov diplomskega dela: Razmerje esencialnih in toksičnih kovin pri otrocih s spektrom avtističnih motenj

Mirna Teskera

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 23. september 2021 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Matjaž Jeras

Somentor: Dragana Šegulja

Predsednik komisije: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Član komisije: asist. dr. Nanča Čebron Lipovec

Naslov diplomskega dela: Retrospektivna analiza zaznanih različic hemoglobina v Univerzitetnem kliničnem bolnišničnem centru Zagreb v obdobju od 2018 do 2020

Mateja Šutar

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 24. september 2021 ob 9:30 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Sergej Pirkmajer

Somentor: znan. sod. dr. Katarina Miš

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Štrukelj

Član komisije: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Naslov diplomskega dela: Vplivi zaviralcev dihidrofolat reduktaze in sulfametoksazola na delovanje z AMP-aktivirane protein kinaze v kulturah človeških in podganjih skeletnomišičnih celic

Tajda Urbančič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 24. september 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec

Somentor: doc. dr. Damijan Knez

Predsednik komisije: prof. dr. Albin Kristl

Član komisije: asist. dr. Meta Kokalj Ladan

Naslov diplomskega dela: Sinteza zaviralcev butirilholin esteraze s piridin-2-onskim in indolnim skeletom

Samantha Roudi

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 24. september 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

Somentor: Samir El Andaloussi

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Barbara Ostanek

Član komisije: doc. dr. Anja Pišlar

Naslov diplomskega dela: Celico penetrirajoči peptid za dostavo CRISPR/Cas9: optimizacija tovora in izboljšanje homologno usmerjenega popravljanja DNA v človeških celicah

Nina Sobočan

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 24. september 2021 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Mojca Božič Mijovski

Predsednik komisije: prof. dr. Robert Roškar

Član komisije: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač

Naslov diplomskega dela: Napovedna vrednost spremljanja tvorjenja trombina in celokupnega hemostatskega potenciala za napoved pogostosti restenoze po angioplastiki stegenske arterije

Maja Badovinac

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 27. september 2021 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž

Somentor: prof. dr. Robert Roškar

Predsednik komisije: prof. dr. Stanislav Gobec

Član komisije: asist. dr. Urška Nabergoj Makovec

Naslov diplomskega dela: Stabilizacija askorbilpalmitata v lamelarnih tekočih kristalih

Katja Pikl

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 27. september 2021 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Petra Kocbek

Predsednik komisije: prof. dr. Anamarija Zega

Član komisije: izr. prof. dr. Simon Žakelj

Naslov diplomskega dela: Proučevanje tehnologije izdelave in lastnosti hidrofilnih nanovlaken s slabo vodotopnimi zdravilnimi učinkovinami

Diana Damjanović

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 27. september 2021 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

Somentor: izr. prof. dr. Saba Battelino

Predsednik komisije: prof. dr. Iztok Grabnar

Član komisije: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički

Naslov diplomskega dela: Opredelitev sprememb v številu kopij gena za stereocilin (STRC) pri bolnikih z izgubo sluha

Peter Peršolja

Zagovor za pridobitev naziva: magister industrijske farmacije

Datum zagovora: 28. september 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec

Somentor: prof. dr. Maria Mercedes Amat

Predsednik komisije: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Član komisije: prof. dr. Robert Roškar

Naslov diplomskega dela: Raziskava stereoselektivnih dialkilacij oksazolopiperidonskih laktamov, pridobljenih iz R-fenilglicinola in (1R, 2S)-aminoindanola

Laura Pavlin Gregorčič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 28. september 2021 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Matej Sova

Predsednik komisije: prof. dr. Mitja Kos

Član komisije: asist. dr. Jasna Omersel

Naslov diplomskega dela: Sinteza agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s 6-(trifluorometil)izoksazolo[5,4-d]pirimidin-4-aminskim skeletom

Maruša Lavrenčič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 28. september 2021 ob 17:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan

Somentor: prof. ddr. Hans - Uwe Simon

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

Član komisije: doc. dr. Anja Pišlar

Naslov diplomskega dela: Molekulske interakcije med glavnim bazičnim proteinom eozinofilcev in DNA

Nina Stegu Bobnar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 29. september 2021 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Anamarija Zega

Somentor: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Predsednik komisije: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Član komisije: doc. dr. Jurij Trontelj

Naslov diplomskega dela: Vsebnost in varnost sestavin v kozmetičnih izdelkih za dojenčke

Neža Kugonič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 29. september 2021 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Eva Tavčar

Predsednik komisije: prof. dr. Mitja Kos

Član komisije: doc. dr. Janja Zupan

Naslov diplomskega dela: Dvojno slepa randomizirana in s placebom nadzorovana raziskava kozmetičnih izdelkov s kanabidiolom

Adrijana Ojsteršek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 29. september 2021 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Petra Kocbek

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

Član komisije: doc. dr. Izidor Sosič

Naslov diplomskega dela: Proučevanje sestave, lastnosti in tehnologije izdelave nanodostavnih sistemov za mRNA-cepiva

Andrej Anderlič

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 29. september 2021 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Igor Locatelli

Somentor: asist. dr. Nanča Čebron Lipovec

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Barbara Ostanek

Član komisije: doc. dr. Rok Frlan

Naslov diplomskega dela: Vzorci ambulantnega predpisovanja antidepresivov v Sloveniji v obdobju od 2009 do 2018

Maša Zorman

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 29. september 2021 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

Somentor: prof. dr. Claudia Sissi

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Član komisije: izr. prof. dr. Petra Kocbek

Naslov diplomskega dela: Vanadijevi(V) okso kompleksi s salanom in njihova sposobnost cepitve DNA