logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Mojca Krivec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 11. september 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Mojca Božič Mijovski

Predsednik komisije: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Član komisije: izr. prof. dr. Bojan Doljak

Naslov diplomskega dela: Nevtralizacija dabigatrana z idarucizumabom v pogojih in vitro