logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Manca Glavan

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 26. april 2018 ob 12:30 uri

Prostor zagovora: P2 - FFA

Mentor: doc. dr. Rok Frlan

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Robert Roškar

Član komisije: asist. dr. Nejc Horvat

Naslov diplomskega dela: Načrtovanje in sinteza aminokislinskih derivatov pirol-2-karboksamida s potencialnim zaviralnim delovanjem na girazo B

Andrej Šterman

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 04. maj 2018 ob 15:00 uri

Prostor zagovora: P3 - FFA

Mentor: doc. dr. Izidor Sosič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Mojca Kerec - Kos

Član komisije: doc. dr. Anja Pišlar

Naslov diplomskega dela: Raziskovanje kemijskega prostora zaviralcev InhA

Anita Bavdek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 10. maj 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: P9A - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: doc. dr. Tomaž Bratkovič

Somentor: dr. Lea Bojič

Predsednik komisije: prof. dr. Stanko Srčič

Član komisije: doc. dr. Stane Pajk

Naslov diplomskega dela: Razvoj in optimizacija metode AlphaLisa za določanje nečistot v procesnih vzorcih terapevtskega monoklonskega protitelesa