logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Olga Jerković

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 24. april 2019 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Predsednik komisije: prof. dr. Janja Marc

Član komisije: doc. dr. Urša Pečar Fonović

Naslov diplomskega dela: Sinteza spinskih označevalcev za ogljikove nanocevke

Ema Müller

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 25. april 2019 ob 8:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Primož Rožman

Somentor: dr. Tadeja Dovč Drnovšek

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Barbara Ostanek

Član komisije: izr. prof. dr. Bojan Doljak

Naslov diplomskega dela: Sledenje uspešnosti alogenske presaditve krvotvornih matičnih celic na nivoju genomske DNA z metodo PCR v realnem času

Tjaša Slemenšek

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 26. april 2019 ob 12:30 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Samo Kreft

Somentor: prof. dr. Gorazd Drevenšek

Predsednik komisije: prof. dr. Marija Bogataj

Član komisije: doc. dr. Janja Zupan

Naslov diplomskega dela: Vpliv lipofilne in hidrofilne frakcije izvlečka vej bele jelke (Abies alba) na odzivnost izoliranih človeških možganskih žil

Anja Blažeski

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 08. maj 2019 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Mojca Kerec - Kos

Somentor: Hana Kalinić - Grgorinić

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Ilaš

Član komisije: asist. dr. Nika Marđetko

Naslov diplomskega dela: Prevalenca potencialnih interakcij med zdravili in potencialno neprimernih zdravil pri starostnikih na kardiološkem oddelku Splošne bolnišnice Pulj