logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Lea Lah

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 24. oktober 2019 ob 16:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Matej Štuhec

Predsednik komisije: prof. dr. Aleš Obreza

Član komisije: asist. dr. Nanča Čebron Lipovec

Naslov diplomskega dela: Klinično ovrednotenje intervencij farmacevta svetovalca pri starejših bolnikih z duševnimi motnjami in polifarmakoterapijo v Zdravstvenem domu Ljutomer

Andrej Petek

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 28. oktober 2019 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Igor Locatelli

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anamarija Zega

Član komisije: asist. dr. Barbara Sterle Zorec

Naslov diplomskega dela: Primerjalna učinkovitost zdravil za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije

Tina Brčan

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 28. oktober 2019 ob 14:30 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Mitja Kos

Somentor: asist. Urška Nabergoj Makovec

Predsednik komisije: prof. dr. Albin Kristl

Član komisije: doc. dr. Marko Jukič

Naslov diplomskega dela: Ovrednotenje vpliva storitve pregled uporabe zdravil na pacientovo razumevanje zdravljenja z zdravili

Eva Praunseis

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 06. november 2019 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Somentor: dr. Jure Hren

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar

Član komisije: doc. dr. Urša Pečar Fonović

Naslov diplomskega dela: Raziskava in vrednotenje vpliva formaldehida na fizikalno-kemijske lastnosti trdih želatinskih kapsul