logo_si

Katedre

Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko

Podrobnosti o katedri za biofarmacijo in farmakokinetiko.

Katedra za farmacevtsko biologijo

Podrobnosti o katedri za farmacevtsko biologijo.

Katedra za farmacevtsko kemijo

Podrobnosti o katedri za farmacevtsko kemijo.

Katedra za farmacevtsko tehnologijo

Podrobnosti o katedri za farmacevtsko tehnologijo.

Katedra za klinično biokemijo

Podrobnosti o katedri za klinično biokemijo.

Katedra za socialno farmacijo

Podrobnosti o katedri za socialno farmacijo.