logo_si


Katedra za socialno farmacijo

Na Katedri za socialno farmacijo proučujemo vplive zdravil na sodobnega človeka in družbo. Ukvarjamo se predvsem z nadzorom zdravil po prihodu na trg oz. v roke bolnika. Pri svojem delu uporabljamo naravoslovne metode raziskovanja, ki pa jih zelo pogosto prepletamo z družboslovnimi.

V okviru farmakoepidemiologije spremljamo varnost in učinkovitost zdravil na večjem številu ljudi- populaciji, s farmakoekonomiko pa osvetlimo stroškovne vidike uporabe zdravil. Posebej nas zanima tudi raziskovanje farmacevtovih aktivnosti v lekarni. S programi t.i. farmacevtske skrbi, ki jih najprej ovrednotimo v naših raziskavah, skušamo izboljšati kakovost bolnikovega življenja. Pri tem uporabljamo sodobne informacijsko- komunikacijske pristope.

V okviru Katedre za socialno farmacijo raziskujemo tudi značilnosti domače in mednarodne regulative, ki ureja področje zdravil in farmacevtske stroke. Pri tem tvorno prispevamo k nastajanju nove zakonodaje in uvajanju najvišjih standardov v vsakodnevno prakso.

Predstavitev

Podrobna predstavitev delovanja katedre za socialno farmacijo.

Pedagoška dejavnost 

Podrobnosti o pedagoški dejavnosti, študijskih programih in predmetih, ki jih izvaja katedra za socialno farmacijo.

Raziskovalna dejavnost

Podrobnosti o raziskovalni dejavnosti, raziskovalnih programih in projektih, ki jih izvaja katedra za socialno farmacijo.

Strokovna dejavnost

Podrobnosti o strokovni dejavnosti, članstvih in mrežah, pri katerih sodeluje katedra za socialno farmacijo.

ARM-FFA

HTA-FFA