logo_si

Program ERASMUS+

 

Erasmus+ je program (obdobje 2014-2020), ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države: 28 članic Evropske unije, države Efte/EGP: Islandija, Liechtenstein in Norveška ter države kandidatke EU: Turčija, R. Severna Makedonija, Srbija.

Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želimo do leta 2020 doseči mobilnost pri 20 % študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij. Ključni ukrep 1 vsebuje še skupne magistrske študije in dogodke velikega obsega Evropske prostovoljske službe. 

Prijavo za mobilnost študentje oddajo na svoji članici, do roka, ki ga določi članica. Skupno vlogo za vse članice odda Univerza v Ljubljani Nacionalni agenciji CMEPIUS.

Cilji mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Vrste mobilnosti so:

 • Mobilnost študentov z namenom študija (SMS) in praktičnega usposabljanja (SMP)
 • Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja