logo_si

ERASMUS+


Erasmus+ je program za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države: 28 članic Evropske unije, države Efte/EGP: Islandija, Liechtenstein in Norveška ter države kandidatke EU:Turčija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. 

Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želimo  do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

Ključni ukrep 1 vsebuje  še skupne magistrske študije in dogodke velikega obsega Evropske  prostovoljske službe.

Cilji programa

Cilji mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Vrste mobilnosti so:

 • Mobilnost študentov z namenom študija (SMS) in praktičnega usposabljanja (SMP)
 • Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja