logo_si

Tajništvo

tajnistvo_FFA

Tajnica fakultete:

   

Slavi Menard, univ. dipl. prav.

Tajnica vodstva fakultete:

 

Lidija Ribič, dipl. ekon.

Vodja enote - vodja knjižnice:

 

Borut Toth, prof. phil. in sociol.

Vodja enote - vodja kadrovske službe:

 

Zdenka Gantar, viš. upr. del.

Vodja enote - vodja študentskega referata:

 

Tanja Kadunc, dipl. org. tur.

Samostojna strokovna delavka - študentski referat

 

Polona Škulj, dipl. ekon.

Samostojna strokovna delavka - študentski referat

 

Mateja Terčič, univ. dipl. sociol.

Samostojni strokovni delavec - študentski referat

 

Urban Jernejčič, dipl. družb. inf.

Vodja raziskovalnega referata

 

Judita Merjasec, mag. manag.

Samostojna strokovna delavka - raziskovalni referat
 
  Darja Šviga, univ. dipl. prav.

Vodja računovodsko finančne službe:

 

Aleš Kolenko, univ. dipl. ekon.

Samostojna strokovna delavka - računovodstvo:

 

Nataša Juvan, univ. dipl. sociol.

Samostojna strokovna delavka - računovodstvo:

 

Milenka Sojer, ekon.

Strokovna delavka - računovodstvo:

 

Nada Žagar

Visokošolski učitelj predavatelj za področje športne vzgoje:

 

pred. Dušan Videmšek, prof. športne vzgoje

Vodja službe za informatiko:

 

Tanja Gregorič, univ. dipl. org. inf.

Strokovni delavec - informatika

 

Tomaž Kuštrin

Tehnična delavka - recepcija

 

Marta Pogačar

Tehnični delavec:

 

Boris Terobšič

Tehnični delavec - vzdrževalec prostorov in opreme:

 

Rafael Hribar

Tehnična delavka:

 

Ivanka Radojičić