logo_si

Izbrana poglavja iz biomedicinske informatike

Magistrski študij Laboratorijska biomedicina, 2. stopnja, 1. semester (1. letnik), obvezni predmet

Obseg: 6 ECTS, 30 ur predavanj, 25 ur vaj, 5 ur seminarjev

Nosilca:

prof. dr. Iztok Grabnar, mag. farm.

izr. prof. dr. Igor Locatelli, mag. farm.

 

Spletna učilnica: e-učilnica