logo_si

Izbrana poglavja iz biomedicinske informatike

Magistrski študij Laboratorijska biomedicina, 1. letnik, 1. semester

Obseg: 6 ECTS oz. 60 ur (30 ur predavanj, 25 ur vaj, 5 ur seminarjev)

Nosilca:

prof. dr. IZTOK GRABNAR, mag. farm.

doc. dr. IGOR LOCATELLI, mag. farm.


Spletna učilnica: e-učilnica