logo_si

Farmacevtsko trženje (IF)

Industrijska farmacija , 3. semester, izbirni predmet

Obseg: 60 ur

Nosilec:

izr. prof. dr. MITJA KOS, mag. farm.

Predavatelji:

mag. Vojmir Urlep, mag. farm.

Vsebina predmeta:

Farmacevtsko trženje (tržne raziskave, farmacevtski trg). Pravno okolje, socialno okolje. Trženjski splet. 4 P model (product, place, price, promotion). 4 C model (customer, cost, convenience, communication). Trženjske strategije. BCG matrika. SWOT analiza. Promocijska strategija.

Gradivo