logo_si

Klinična farmacija

Klinična farmacija obsega aktivnosti in storitve farmacevta, ki vodijo k racionalni in optimalni uporabi zdravil in so komplementarne aktivnostim ostalih zdravstvenih delavcev. Več o tem na straneh združenja ESCP oz. v dokumentu ESCP z opisom ter definicijo klinične farmacije. Fakulteta za farmacijo izvaja na dodiplomskem študiju tudi predmet Klinična farmacija.