logo_si

Upravljanje in komunikacija v biomedicini

Magistrski študij Laboratorijska biomedicina, 1. letnik, 2. semester

Obseg: 6 ECTS oz. 60 ur (30 ur predavanj, 30 ur vaj)

Nosilci:

izr. prof. dr. MITJA KOS, mag. farm.

doc. dr. MILAN SKITEK, mag. farm.

asist. NEJC HORVAT, mag. farm.

Informacije:

- Urnik

- Termini za vaje

Izhodišča za pripravo na izpit

Izpitni roki:

Vsebina:

Vloga in identiteta, upravljanja samega sebe, dela in težav, vodenje, skupinsko delo, značilnosti organizacije dela v medicinskem laboratoriju, komunikacija z bolnikom oz. stranko, komunikacija s sodelavci in drugimi zdravstvenimi delavci, komunikacija z javnostjo, reševanje konfliktov, pogajanja.

Spletna učilnica: e-učilnica

Spletna učilnica je prvič postavljena v študijskem letu 2012/2013. Gradivo bo postopoma prenešeno in nadgrajeno v novem okolju. Do nadaljnega je na razpolago tudi gradivo iz prejšnjih let.