logo_si

Upravljanje in komunikacija v biomedicini

Magistrski študij Laboratorijska biomedicina, 2. stopnja, 2. semester (1. letnik), obvezni predmet

Obseg: 6 ECTS, 30 ur predavanj, 30 ur vaj

Nosilci:

izr. prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

doc. dr. MILAN SKITEK, mag. farm.

asist. dr. Nejc Horvat, mag. farm.

Vsebina:

Vloga in identiteta, upravljanja samega sebe, dela in težav, vodenje, skupinsko delo, značilnosti organizacije dela v medicinskem laboratoriju, komunikacija z bolnikom oz. stranko, komunikacija s sodelavci in drugimi zdravstvenimi delavci, komunikacija z javnostjo, reševanje konfliktov, pogajanja.

Spletna učilnica: e-učilnica