logo_si

Intelektualna lastnina, legislativa in regulativa

Magistrski študij Industrijska farmacija, 3. semester

Obseg: 45 ur predavanj, 15 ur seminarjev

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. MITJA KOS, mag. farm.

Informacije:

- Povezava do spletnega prostora za shranjevanje, dostop in skupno rabo dokumentov Office Live.

- Gradivo prof. Boh je dostopno tudi na tej povezavi. Za dostop potrebujete geslo, ki je bilo posredovano na predavanjih.

- Navodilo za pripravo seminarja.

Izpitna vprašanja 2009/2010.

Vsebina:

Patentna zakonodaja in sporazum TRIPS. Primeri EU in RS sodne prakse s področja intelektualne lastnine. Sekundarna EU in nacionalna zakonodaja na področju zdravil. Strategije v EU regulatornem omrežju. EU regulatorni postopki pridobivanja dovoljenja za promet z zdravilom. Patentna in regulatorna zaščita na področju zdravil. Regulatorna telematika. Absolutna in relativna terapevtska vrednost zdravil. Opolnomočenje vloge bolnikov, uporabnikov, potrošnikov. Elementi konkurenčne politike zdravil. Elementi zdravstvene politike zdravil.

Predavanja

Spletna učilnica: e-učilnica

Spletna učilnica je prvič postavljena v študijskem letu 2012/2013. Gradivo bo postopoma prenešeno in nadgrajeno v novem okolju. Do nadaljnega je na razpolago tudi gradivo iz prejšnjih let.