logo_si

Strokovna dejavnost

Strokovne organizacije

Sodelavci Katedre za socialno farmacijo sodelujemo v naslednjih telesih:

Zdravstveni svet

Komisija za ocenjevanje zdravstvenih tehnologij, Zdravstveni svet

Komisija za klinična preskušanja, JAZMP

Komisija za zdravila za pripravo mnenja za določanje izrednih višjih dovoljenih cen zdravil 

Farmacevtski terminološki slovar

Slovensko farmacevtsko društvo

Pharmaceutical Care Network Europe

Tečaji:

Na Katedri za socialno farmacijo izvajamo naslednje tečaje namenjene strokovni javnosti:

Tečaj farmakoekonomike

štiridnevno popoldansko izobraževanje na vročo temo v obliki delavnic z majhnim številom udeležencev, ki omogočajo čim večjo mero interakcije udeležencev med seboj in z moderatorji

Komunikologija za farmacevte

V sodelovanju z izr. prof. dr. velkom Rusom in doc. dr. Darjo Kobal Grum Katedra pripravlja že vrsto let predmet in tečaj iz komunikologije za farmacevte.