logo_si

E-knjige

 

 1.
 Covid-19 Preventiva diagnostika in terapija ikona

COVID-19: Preventiva, diagnostika in terapija - strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije
Ljubljana, 22., 23. in 29. september 2020
Elektronska izdaja - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2020

 2.
Uporaba kanabinoidov
Uporaba kanabinoidov - strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije
[Elektronski vir]:  / [avtorji doc. dr. Eva Tavčar Benković, prof. dr. Borut Štrukelj, mag. Barbara Razinger, prof. dr. Mojca Kržan, prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, prof. dr. MarijaS ollner Dolenc, dr. Mirjana Perkovič-Benedik, doc. dr. Lea Knez]; urednika doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, izr. prof. dr. Tihomir Tomašič - elektronska izdaja - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2019
 3.
Kanabionoidi pod drobnogledom - Njihova toksicnost in uporabnost 

Kanabinoidi pod drobnogledom: njhova toksičnost in uporabnost
[Elektronski vir]: Zbornik povzetkov 4. kongresa Slovenskega toksikološkega društva; izdaja Slovensko toksikološko društvo, Ljubljana, 2019


 4.
Nomenklatura in uvod v vanalizo zdravilnih ucinkovin in pomoznih snovi  
Nomenklatura in uvod v analizo zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi
[Elektronski vir]:  / [avtorji doc. dr. Rok Frlan, prof. dr. Aleš Obreza]; Spletni učbenik za študente farmacije- elektronska izdaja - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2019
 5.
Alergije_Strokovno-izpopolnjevanje-s-podrocja-farmacije 
Strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije: Alergije
[Elektronski vir]:  / [avtorji izr. prof. dr. Matjaž Jeras... et al.]; urednik izr. prof. dr. Tihomir Tomašič - elektronska izdaja - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2018
 6.
 DSFS & PPSA Twinnet Poster presentation competition 2018
 

DŠFS & PPSA Twinnet Poster presentation competition
Report with Abstracts
[Elektronski vir]:Nejc Ajlec
Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2018


 7.
 Imunski_sistem-ključni_obrambni_sistem_človeškega_organizma
Imunski sistem - ključni obrambni sistem človeškega organizma [Elektronski vir]: Mirjam Gosenca Matjaž, Tihomir Tomašič. - Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2017
 8.
 Mikroskopiranje_mikroskopske-metode_in_celicni-organeli_2017
Mikroskopiranje, mikroskopske metode in celični organeli[Elektronski vir]: študijsko gradivo / Daša Zupančič. - 1. ponatis. - El. knjiga. - Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2017
 9.
Imunologija-z-imunokemijo_Navodila-in-dnevniki-za-vaje
Navodila in dnevniki za vaje Imunologija z imunokemijo [Elektronski vir]: univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina: 2. letnik / Martina Gobec, Jasna Omersel. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo, 2016
10.
Malignant_diseases_CEEPUS_Summer_school_2016_naslovnica
INTERNATIONAL CEEPUS Summer School on Complex Diseases (2016 ; Ljubljana) Malignant diseases / International CEEPUS Summer School on Complex Diseases, August 17th - August 23rd, 2016, Ljubljana, Slovenia ; [urednici Irena Prodan Žitnik, Janja Marc]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2016
11.
Znanstv_kritic_pogled_kompl_alternativ_medicino_II_2016
ZNANSTVENO-kritičen pogled na komplementarno in alternativno medicino II [Elektronski vir] / [avtorji Barbara Hrovatin ... et al.] ; urednici Zvonar Pobirk in Nina Kočevar Glavač. - 1. elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2016

12.
POMOŽNE snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu[Elektronski vir] : spletni učbenik za študente farmacije, industrijske farmacije in kozmetologije / Aleš Obreza ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2015


13.
ZNANSTVENO-kritičen pogled na komplementarno in alternativno medicino[Elektronski vir] / [avtorji Samo Kreft ... et al.] ; urednici Nina Kočevar Glavač in Alenka Zvonar Pobirk. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2015


14.
BIOLOŠKA zdravila[Elektronski vir] : spletni učbenik za študente farmacije / avtorji Borut Štrukelj ... [et al.] ; urednici Nina Kočevar Glavač in Alenka Zvonar. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2015


15.
Kozmetični izdelki I: vaje in teoretične osnove : univerzitetni študijski program Kozmetologija / Saša Baumgartner, Alenka Zvonar. ‐ Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2013


16.
 2014_Atomic_Force_Microscopy
Atomic Force Microscopy Investigations into Biology - From Cell to Protein, 2012
Chapter 6: Protein Interactions on Phospholipid Bilayer, Studied by AFM Under Physiological Conditions: Špela Irman1,2, Miha Škarabot3,4, Igor Muševič3,4 and Borut Božič1,2

 Ljubljana, 22., 23. in 29. september 2020