logo_si

E-viriE-knjige


 1. Alergije_Strokovno-izpopolnjevanje-s-podrocja-farmacije  Strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije: Alergije
[Elektronski vir]:  / [avtorji izr. prof. dr. Matjaž Jeras... et al.]; urednik izr. prof. dr. Tihomir Tomašič - elektronska izdaja - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2018
 2.  DSFS & PPSA Twinnet Poster presentation competition 2018  

DŠFS & PPSA Twinnet Poster presentation competition
Report with Abstracts
[Elektronski vir]:Nejc Ajlec
Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2018

 3.  Imunski_sistem-ključni_obrambni_sistem_človeškega_organizma Imunski sistem - ključni obrambni sistem človeškega organizma [Elektronski vir]: Mirjam Gosenca Matjaž, Tihomir Tomašič. - Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2017
 4.  Mikroskopiranje_mikroskopske-metode_in_celicni-organeli_2017 Mikroskopiranje, mikroskopske metode in celični organeli[Elektronski vir]: študijsko gradivo / Daša Zupančič. - 1. ponatis. - El. knjiga. - Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2017
 5. Imunologija-z-imunokemijo_Navodila-in-dnevniki-za-vaje Navodila in dnevniki za vaje Imunologija z imunokemijo [Elektronski vir]: univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina: 2. letnik / Martina Gobec, Jasna Omersel. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo, 2016
6. Malignant_diseases_CEEPUS_Summer_school_2016_naslovnica INTERNATIONAL CEEPUS Summer School on Complex Diseases (2016 ; Ljubljana) Malignant diseases / International CEEPUS Summer School on Complex Diseases, August 17th - August 23rd, 2016, Ljubljana, Slovenia ; [urednici Irena Prodan Žitnik, Janja Marc]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2016
7. Znanstv_kritic_pogled_kompl_alternativ_medicino_II_2016 ZNANSTVENO-kritičen pogled na komplementarno in alternativno medicino II [Elektronski vir] / [avtorji Barbara Hrovatin ... et al.] ; urednici Zvonar Pobirk in Nina Kočevar Glavač. - 1. elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2016

 8.

POMOŽNE snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu[Elektronski vir] : spletni učbenik za študente farmacije, industrijske farmacije in kozmetologije / Aleš Obreza ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2015

 9.

ZNANSTVENO-kritičen pogled na komplementarno in alternativno medicino[Elektronski vir] / [avtorji Samo Kreft ... et al.] ; urednici Nina Kočevar Glavač in Alenka Zvonar Pobirk. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2015

10.

BIOLOŠKA zdravila[Elektronski vir] : spletni učbenik za študente farmacije / avtorji Borut Štrukelj ... [et al.] ; urednici Nina Kočevar Glavač in Alenka Zvonar. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2015

11.

Kozmetični izdelki I: vaje in teoretične osnove : univerzitetni študijski program Kozmetologija / Saša Baumgartner, Alenka Zvonar. ‐ Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2013

12.  2014_Atomic_Force_Microscopy Atomic Force Microscopy Investigations into Biology - From Cell to Protein, 2012
Chapter 6: Protein Interactions on Phospholipid Bilayer, Studied by AFM Under Physiological Conditions: Špela Irman1,2, Miha Škarabot3,4, Igor Muševič3,4 and Borut Božič1,2