logo_si

Načrtovanje, analiza in interpretacija raziskav

Magistrski študij Laboratorijska biomedicina, 2. letnik, 3. semester, izbirni predmet 

Obseg: 6 ECTS oz. 60 ur (30 ur predavanj, 15 ur vaj, 15 ur seminarjev)

Nosilca:

izr. prof. dr. MITJA KOS, mag. farm.

prof. dr. IZTOK GRABNAR, mag. farm.

Spletna učilnica: e-učilnica

Spletna učilnica je prvič postavljena v študijskem letu 2012/2013. Gradivo bo postopoma prenešeno in nadgrajeno v novem okolju. Do nadaljnega je na razpolago tudi gradivo iz prejšnjih let in sicer na naslednji povezavi.

Informacije o prijavi v e-učilnici so bile podane na predavanjih.