logo_si

Načrtovanje, analiza in interpretacija raziskav

Magistrski študij Laboratorijska biomedicina, 2. stopnja, 3. semester (2. letnik), izbirni predmet 

Obseg: 6 ECTS, 30 ur predavanj, 15 ur vaj, 15 ur seminarjev

Nosilca:

izr. prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

prof. dr. Iztok Grabnar, mag. farm.

Spletna učilnica: e-učilnica