logo_si

Farmacevtsko trženje in upravljanje

Enoviti magistrski študij farmacija, 6. in 8. semester, izbirni predmet

Obseg: 60 ur

Nosilec:

izr. prof. dr. MITJA KOS, mag. farm.

Sodelujoči:

asist. Andrej Janžič, mag. farm., mag. Vojmir Urlep, mag. farm., Matej Linke, MBA, mag. farm. dr. Anja Silič, mag. farm., asist. mag. Andreja Čufar, mag. farm. 

Vsebina predmeta:

Farmacevtsko trženje (tržne raziskave, farmacevtski trg). Pravno okolje, socialno okolje. Trženjski splet. 4 P model (product, place, price, promotion). 4 C model (customer, cost, convenience, communication). Trženjske strategije. BCG matrika. SWOT analiza. Promocijska strategija.

Upravljanje v farmacevtski industriji. Aplikacije farmacevtskih znanosti kot dodajanje vrednosti. Upravljanje v lekarništvu (javne lekarne, privatne lekarne).

Gradivo

Spletna učilnica: e-učilnica

Spletna učilnica je prvič postavljena v študijskem letu 2012/2013. Gradivo bo postopoma prenešeno in nadgrajeno v novem okolju. Do nadaljnega je na razpolago tudi gradivo iz prejšnjih let.