logo_si

Farmakoekonomika (podipl)

Specializacija iz lekarniške farmacije, Specializacija iz klinične farmacije

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. MITJA KOS, mag. farm.

Sodelavci:

doc. dr. IGOR LOCATELLI, mag. farm.

asist. ANDREJ JANŽIČ, mag. farm.

Informacije:

Predavanja in drugo gradivo predmeta

Spletna učilnica: e-učilnica

Spletna učilnica je prvič postavljena v študijskem letu 2012/2013. Gradivo bo postopoma prenešeno in nadgrajeno v novem okolju. Do nadaljnega je na razpolago tudi gradivo iz prejšnjih let.

Literatura:

Osnovna:

1. M.F. Drummond in sod. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press 2005.

2. Povezave na spletne vire so podane na spletnih straneh Fakultete za farmacijo (glej predmet).

Dodatna:

1. A.Morrison, A.I.Wertheimer. Pharmacoeconomics, a primer for the pharmaceutical industry, Temple University, 2002, 72 str.

2. J.L.Bootman, R.J.Townsend, W.F.McGhan. Principles of pharmacoeconomics (Third Edition), Harvey Whitney Books Company, 2005, 409 str.