logo_si

Osnove farmakoekonomike

Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (podiplomski študijski program na Ekonomski fakulteti), 3. semester, izbirni predmet

ECTS: 6

Nosilec:

izr. prof. dr. MITJA KOS, mag. farm.

Sodelavci:

doc. dr. IGOR LOCATELLI, mag. farm.

asist. ANDREJ JANŽIČ, mag. farm.

Informacije:

- Predmet bomo izvajali ob torkih v SF laboratoriju ob 17:00-19:30 oz. 4 šolske ure. 

Vsebina predmeta:

Zdravilo kot snovna, etična in ekonomska kategorija
Legislativa in regulativa na področju zdravil
Organizacija zdravstvenih sistemov 
Stroški zdravstvenega varstva
Farmakoekonomske analize
- Analiza zmanjševanja stroškov (CMA)
- Analiza stroškovne učinkovitosti (CEA)
- Analiza stroškovne koristnosti (CBA)
- Analiza stroškovne uporabnosti (CUA)
Viri podatkov za farmakoekonomsko ocenjevanje
Vrste farmakoekonomskih študij
Modeliranje v farmakoekonomiki (odločitvena analiza, Markov model)
Občutljivostna analiza
Zdravstvena politika na osnovi farmakoekonomike

Predavanja in drugo gradivo predmeta

Literatura:

Osnovna:

1. M.F. Drummond in sod. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press 2005.

2. Povezave na spletne vire so podane na spletnih straneh Fakultete za farmacijo (glej predmet).

Dodatna:

1. A.Morrison, A.I.Wertheimer. Pharmacoeconomics, a primer for the pharmaceutical industry, Temple University, 2002, 72 str.

2. J.L.Bootman, R.J.Townsend, W.F.McGhan. Principles of pharmacoeconomics (Third Edition), Harvey Whitney Books Company, 2005, 409 str.