logo_si
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, mag. farm.
Slovenska zastopnica v Svetu guvernerjev EATRIS ERIC in predsednica krovnega konzorcija EATRIS-TRI.si
irena.mlinaric@ffa.uni-lj.si
+386 1 4769 501

Izr. prof. dr. Rok Dreu
Član upravnega odbora krovnega konzorcija EATRIS-TRI.si, predstavnik koordinatorja UL FFA
rok.dreu@ffa.uni-lj.si
+386 1 4769 622

Izr. prof. dr. Žiga Jakopin
Slovenski koordinator platforme Male molekule in namestnik člana upravnega odbora krovnega konzorcija EATRIS-TRI.si
ziga.jakopin@ffa.uni-lj.si
+386 1 4769 646

Prof. dr. Borut Božič
Član upravnega odbora krovnega konzorcija ETARIS-TRI.si
borut.bozic@ffa.uni-lj.si
+386 1 4769 667

Asist. dr. Dunja Urbančič
Raziskovalka na projektu EATRIS-TRI.si in namestnica predstavnika koordinatorja UL FFA v upravnem odboru krovnega konzorcija EATRIS-TRI.si
dunja.urbancic@ffa.uni-lj.si
+386 1 47 69 636

Znanst. sod. dr. Maša Kandušer
Raziskovalka na projektu EATRIS-TRI.si
masa.kanduser@ffa.uni-lj.si
+386 1 47 69 500

Asist. Žane Temova Rakuša, mag. farm.
Raziskovalka na projektu EATRIS-TRI.si
Zane.temova.rakusa@ffa.uni-lj.si
+ 386 1 47 69 649

Dr. Tanja Gmeiner
Raziskovalka na projektu MRIC UL
tanja.gmeiner@ffa.uni-lj.si

Luka Hiti
Raziskovalec na projektu MRIC UL
luka.hiti@ffa.uni-lj.si

Krištof Bozovičar
Raziskovalec na projektu EATRIS-TRI.si
kristof.bozovicar@ffa.uni-lj.si

Judita Merjasec
Sekretarka upravnega odbora krovnega konzorcija EATRIS-TRI.si
r-r@ffa.uni-lj.si
+386 1 4769 641

Katja Višnjevec Vahčič
Namestnica sekretarke upravnega odbora krovnega konzorcija EATRIS-TRI.si
katja.visnjevec@ffa.uni-lj.si
+386 1 4769 504

Darja Šviga
Administrativna podpora projektov EATRIS-Plus in Erasmus+ ADVANCE
r-r@ffa.uni-lj.si
+386 1 4769 645
 
Marija Šebjan Pušenjak
Administrativna podpora projektov EATRIS-Plus in Erasmus+ ADVANCE
r-r@ffa.uni-lj.si
+386 1 4769 645