logo_si

Strokovna dejavnost

Učitelji in sodelavci Katedre za farmcevtsko kemijo sodelujejo kot strokovnjaki v organih:

Komisije:

JAZMP – Komisija za homeopatska zdravila
prof. dr. Aleš Obreza (predsednik)

JAZMP – Komisija za zdravila za uporabo v veterinarski medicini:
prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Komisija za pripravo nacionalnega dodatka k evropski farmakopeji:
prof. dr. Aleš Obreza

ARRS – Znanstveni svet za naravoslovje:
prof. dr. Danijel Kikelj

SAZU – Slovenski farmacevtski terminološki slovar:
prof. dr. Aleš Obreza

Organi ministrstva za zdravje:

Razširjeni strokovni kolegij za lekarniško farmacijo:
prof. dr. Aleš Obreza

Slovensko farmacevtsko društvo (SFD)

Podpredsednik društva:
prof. dr. Marko Anderluh

Izdajateljski svet SFD:
prof. dr. Aleš Obreza

Organizacija letnih simpozijev SFD:
prof. dr. Marko Anderluh

Sekcija za farmacevtsko kemijo SFD, predsednik sekcije:
prof. dr. Marko Anderluh

Organizacijski odbor letnega Srečanja slovenskih farmacevtskih kemikov:
prof. dr. Marko Anderluh
izr. prof. dr. Žiga Jakopin
prof. dr. Danijel Kikelj
izr. prof. dr. Janez Ilaš

European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC)

Član sveta EFMC:
prof. dr. Danijel Kikelj

Mednarodni organizacijski odbor EFMC-ISMC simpozijev:

prof. dr. Marko Anderluh

Lokalni organizacijski odbor EFMC-ISMC 2018 simpozija:
prof. dr. Danijel Kikelj
prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
izr. prof. dr. Janez Ilaš
izr. prof. dr. Žiga Jakopin

Mednarodni organizacijski odbor EFMC-YMCS 2017 simpozija:
doc. dr. Tihomir Tomašič