logo_si

Vpisni rok za vpis v dodatno leto - absolventski staž in ponavljanje

 

Vpisno obdobje: Ponedeljek, 26. avgust, do ponedeljek, 30. september 2019

Vpisi bodo potekali elektronsko. Vpisno dokumentacijo bodo študenti lahko poslali po pošti na naslov fakultete ali jo oddali v študentskem referatu. Natančna navodila bodo objavljena v sistemu VIS in na spletni strani po 15. 8. 2019.

Dodatno navodilo za EMFAR program

Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija lahko ponavljajo in  koristijo dodatno leto (absolventski staž). Študenti, ki so ponavljali letnik pred študijskim letom 2012/13, imajo pravico tudi do vpisa v dodatno leto (absolventski staž).

Dodatno navodilo za S1LBM in S1KOZ program

V primeru, da je študent ponavljal letnik od vključno študijskega leta 2012/13 dalje, ni upravičen do vpisa v dodatno leto (absolventski staž).