logo_si

Vpisni rok za vpis v dodatno leto - absolventski staž in ponavljanje

 

Vpisno obdobje: po razporedu iz obvestila

Vpisi bodo potekali elektronsko.

Vpisno dokumentacijo bodo študenti lahko poslali po pošti na naslov fakultete ali jo oddali v študentskem referatu. Natančna navodila so objavljena v sistemu VIS in na spletni strani.

V primeru, da je študent ponavljal letnik od vključno študijskega leta 2012/13 dalje, ni upravičen do vpisa v dodatno leto (absolventski staž).