logo_si

Pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike

Kontakt:

Doc. dr. Martina Gobec, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Naprava je namenjena analizi celic oz. majhnih delcev in prodobivanju podrobne slike velikega števila analiziranih dogodkov v relativno kratkem času. Omogoča proučevanje želenih fenotipskih lastnosti, ki smo jih predhodno označili s flourescenčnimi barvil (npr. kolokalizacija, internalizacija, diferenciacija, imedcelična interakcija). Analiziramo lahko večk kot 1000 celic na sekundo in za vsako posamezno celico hkrati dobimo do 8 slik na različnih folurescenčnih kanalih z visoko občutljivostjo. To omogoča kvantifikacijo celičnih lastnosti, kot je morfologija in jakost flourescenčne probe na, v ali med celicami (tudi v primeru redkih dogodkov in heterogenih vzorcih).

Opis aparature:

Cenik


Cena uporabe  znaša 31,15 €/uro.


Pretocni citometer s socasnim zajemanjem slike
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.