logo_si

Pretekli mednarodni projekti

Raziskovalci na začetku kariere

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2: Povzetek projekta Mikrooblagalnik farmacevtskih pelet

MAREX - Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable Production and Industrial Applications

COST Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells

EPTA - EP4 receptor: potencialna tarča

ORCHID - 'Open Collaborative Model for Tuberculosis Lead Optimization

Pharmine

EUR-INTAFAR: Inhibition of New Targets for Fighting ANtibiotic Resistance (Boj proti rezistenci antibiotikov z zaviranjem novih tarč)

NANOPHOTO: Targeted Nanosystems for Improving Photodynamic Therapy and Diagnosis of Cancer (Nanosistemi za ciljanje in izboljšavo fotodinamične terapije in diagnoze raka)