logo_new_si

Vaje - Biofarmacija s farmakokinetiko

Kerec Kos M. Antacidi
Vovk T. Konstanta ionizacije
Nagelj Kovačič N. Hitrost Absorpcije
Kerec Kos M. Vezava na albumine
Glavač A. Topnost in hitrost raztapljanja
Kerec Kos M. Metoda rezidualov
Kerec Kos M. Farmakokinetčna simulacija