logo_si
Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016

Obveščamo vas, da je bil v petek, 5. 8. 2016 na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016.

sreda, 17. avgust 2016
Vpisi v višje letnike in ponovni vpis v letnik v študijskem letu 2016/17: od 1. do 30. 9. 2016

Študente obveščamo, da bo vpisno obdobje za vpis v višje letnike in ponovni vpis v letnik v štud. l. 2016/17 za: EMŠ FARMACIJA, UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, UN KOZMETOLOGIJA, MAGISTRSKI ŠTUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKI ŠTUDIJ LABORATORIJSKA BIOMEDICINA trajalo od 1. septembra do 30. septembra 2016. Vpisi bodo potekali elektronsko preko sistema VIS.

petek, 26. avgust 2016
Razpis za 46. Krkine nagrade

Krka, d. d., Novo mesto letos razpisuje že 46. Krkine nagrade, ki so namenjene študentom dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študijskih programov ter dijakom gimnazij in srednjih šol naravoslovnih in zdravstvenih smeri.

sobota, 25. junij 2016

Podeljen Evropski patent EA201190055 (A1) ― 2012-02-28

Raziskovalci Katedre za farmacevtsko tehnologijo so v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo in podjetjem Brinox ®process systems (Slovenia), dosegli nov uspeh pri zaščiti modificirane Wursterjeve komore, ki je namenjena oblaganju pelet in (mini)tablet. Pri peletah zagotavlja bolj homogeno oblaganje v primerih, ko je porazdelitev velikosti široka, manj je aglomeratov in boljši izkoristek procesa. Izdelava naprave je predvidena v slovenskem podjetju Brinox d.o.o..

sreda, 25. maj 2016

Odmevna objava o novih farmakogenomskih kazalcih pri zdravljenju akutne limfoblastne levkemije

V raziskavi so potrdili ključno vlogo mutacij v genu TPMT pri pojavu stranskih učinkov ter ugotovili novo povezavo med mutacijo v genu za PACSIN2 in večjim tveganjem za zavoro kostnega mozga pri bolnikih na terapiji s 6-merkaptopurinom. TPMT je odgovoren za presnovo in deaktivacijo zdravila. Posamezniki s prisotnimi mutacijami zdravila ne presnavljajo v zadostni meri, kar vodi do pojava stranskih učinkov.

torek, 02. avgust 2016

Anja Mejač in Luka Šrot, študenta UL FFA, v zmagovalni skupini Regijskega BioCampa 2016

Na dogodek, ki ga Lek organizira že šesto leto zapored, se je prijavilo okoli 100 mladih znanstvenikov, izmed katerih so Sandozovi strokovnjaki in vodje izbrali 35 udeležencev iz 11 držav. Osrednja tema so bili sodobni načini zdravljenja bolezni dihal. Izbor najboljših treh posameznikov in tima je potekal na osnovi sodelovanja udeležencev v timski nalogi, v kateri so izdelali in predstavili primer poslovnega načrta, kako na trg vpeljati novoodkrito zdravilo za zdravljenje bolezni dihal.

sreda, 01. junij 2016