logo_new_si

Knjižnični red

 

 • Knjižnica in čitalnica je namenjena študiju, zato uporabnikom ni dovoljeno motiti ostalih obiskovalcev.
 • Knjige, ki jih vzamete s polic, ne vračajte sami na police, temveč jih vrnite knjižničarju. V kolikor v knjižnici ni bibliotekarja, ne puščajte knjig na pultu knjižnice, marveč jih pustite na recepciji fakultete.
 • V prostore knjižnice ni dovoljeno prinašati napitkov in uporabljati naprav, ki lahko motijo druge obiskovalce (mobilni telefoni).
 • Osebni računalniki, ki so nameščeni v knjižnici, so namenjeni za pregledovanje svetovnega spleta.
 • Fotokopira se samo gradivo knjižnice, v omejenem obsegu.
 • Pri izposoji diplomskih nalog pustite na pultu študentsko izkaznico.

Licenčni pogoji ScienceDirect®, SpringerLink, Wiley Online Library, ACS, IEEE, RSC

Pogoji uporabe in spoštovanje licenčnih pogojev

 • Podatkovne zbirke in druga elektronska gradiva, ki so dostopna preko strežnikov Univerze v Ljubljani ter NUK-a in CTK-ja, je potrebno uporabljati v skladu z veljavnimi licenčnimi pogoji uporabe (velja za elektronske knjige, revije itd.)
 • Podatke iz podatkovnih zbirk in drugih elektronskih virov se sme uporabljati predvsem za lastne študijske, raziskovalne ali pedagoške potrebe v neprofitne namene, v okviru izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti na Univerzi. 
 • Pri tem morate skrbeti morate za tajnost dodeljenega gesla in ga ne smete posredovati drugim osebam.
 • V primeru kršenja licenčnih pogojev je uporabniku, v določenih primerih lahko tudi za celotno fakulteto, takoj prekinjen dostop do podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov! Zloraba podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov je kazniva. 
 • V večini licenčnih pogodb govorijo o zmernih količinah, kar pomeni, da sistematično nalaganje člankov ni dovoljeno (npr. cela revija od prvega do zadnjega članka) ali celo kar več celih revij!