logo_new_si

Licenčni pogoji ScienceDirect®, SpringerLink, Wiley Online Library, ACS, IEEE, RSC

Vsi študenti, raziskovalci, zaposleni na matični fakulteti, ki uporabljate dostop do Konzorcijskih revij, morate pri uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov zagotavljati in spoštovati določila avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb….Uporaba je dovoljena zgolj in samo za osebne namene in raziskave.