logo_si

Pedagoška dejavnost

Katedra za farmacevtsko tehnologijo je zadolžena za razvoj in izvajanje naslednjih predmetov:

Enoviti magistrski študijski program Farmacija 5+0

Temeljni predmeti

Farmacevtska tehnologija I

Fizikalna farmacija

Industrijska farmacija

Izbirni predmeti

Bolnišnična farmacija

Farmacevtske oblike s prirejenim sproščanjem

Kakovost zdravil

Kozmetologija

Farmacevtsko inženirstvo

 

Univerzitetni študijski program Kozmetologija 3+

Temeljni predmeti

Uvod v kozmetologijo

Kozmetični izdelki I

Kozmetični izdelki II

Embalaža in stabilnost

Nanotehnologija v kozmetologiji

Vrednotenje kozmetičnih izdelkov

Pojavi na mejnih površinah

Izbirni predmeti

Kozmetika v športu

 

Magistrski študijski program Industrijska farmacija +2

Temeljni predmeti

Farmacevtska tehnologija

Industrijski razvoj zdravil

Farmacevtsko inženirstvo

Izbirni predmeti

Farmacevtska nanotehnologija I in II

Farmacevtska ovojnina

Načrtovanje lastnosti delcev

Farmacevtska tehnološka analitika

Kozmetologija in kozmetični izdelki

Obvladovanje kakovosti v farmacevtski proizvodnji

Farmacevtske oblike s prirejenim sproščanjem

Farmacevtska procesna oprema

Industrijski mediji in vzdrževanje industrijskega okolja

Mikrobiološka kakovost farmacevtskih izdelkov

Procesno analizne tehnologije (PAT)

 

Podiplomski študij Biomedicina

Temeljni predmet

Farmacevtsko tehnološke operacije in farmacevtske oblike

Izbirni predmeti

Industrijski razvoj farmacevtskih oblik

Izbrana poglavja iz fizikalne farmacije

Izbrana poglavja iz kozmetologije

Metode za določanje pojavov na mejnih površinah

Načrtovanje kakovosti in validacij v farmacevtski proizvodnji

Načrtovanje novih farmacevtskih oblik

Razvoj farmacevtskih ovojnin

Reologija in bioreologija

Uporaba termične analize v farmaciji