logo_new_si

Pedagoška dejavnost

Katedra za farmacevtsko tehnologijo je zadolžena za razvoj in izvajanje naslednjih predmetov:

Enoviti magistrski študijski program Farmacija 5+0

Temeljni predmeti

 • Farmacevtska tehnologija I
 • Fizikalna farmacija
 • Industrijska farmacija

Izbirni predmeti

 • Bolnišnična farmacija
 • Farmacevtske oblike s prirejenim sproščanjem
 • Kakovost zdravil
 • Kozmetologija (tudi v angleškem jeziku)
 • Farmacevtsko inženirstvo

 

Univerzitetni študijski program Kozmetologija 3+

Temeljni predmeti

 • Uvod v kozmetologijo
 • Kozmetični izdelki I
 • Kozmetični izdelki II
 • Embalaža in stabilnost
 • Nanotehnologija v kozmetologiji
 • Vrednotenje kozmetičnih izdelkov
 • Pojavi na mejnih površinah

 

Magistrski študijski program Industrijska farmacija +2

Temeljni predmeti

 • Farmacevtska tehnologija (tudi v angleškem jeziku)
 • Farmacevtska nanotehnologija in dostavni sistemi biotehnoloških učinkovin
 • Industrijski razvoj zdravil
 • Farmacevtsko inženirstvo
 • Obvladovanje kakovosti v farmacevtski proizvodnji

Izbirni predmeti

 • Farmacevtska nanotehnologija II
 • Farmacevtska ovojnina
 • Načrtovanje lastnosti delcev
 • Farmacevtska tehnološka analitika
 • Kozmetologija in kozmetični izdelki
 • Farmacevtske oblike s prirejenim sproščanjem
 • Farmacevtska procesna oprema
 • Mikrobiološka kakovost farmacevtskih izdelkov

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina

Znanstveno področje: Farmacija

Temeljni predmet: Farmacevtske znanosti

 • Modul 4.1.: Farmacevtsko tehnološki procesi
 • Modul 4.2.: Dostavni sistemi učinkovin
 • Modul 4.3.: Farmacevtska nanotehnologija in nanozdravila


Teoretični izbirni predmeti:

 • Industrijski razvoj farmacevtskih oblik
 • Izbrana poglavja iz fizikalne farmacije
 • Izbrana poglavja iz kozmetologije
 • Metode za določanje pojavov na mejnih površinah
 • Načrtovanje kakovosti in validacij v farmacevtski proizvodnji
 • Farmacevtska ovojnina
 • Farmacevtske oblike za uporabo v veterinarski medicini
 • Napredni dostavni sistemi učinkovin
 • Uporaba termične analize v farmaciji


Izbirni individualno raziskovalni predmeti:

 • Eksperimentalna reološka analitika