logo_new_si

Dvovijačna naprava za iztiskanje talin in kontinuirano vlažno granuliranje

Kontakt:

Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Naprava je namenjena za kontinuirano in nadzorovano dovajanje praškaste mešanice materialov v samo napravo ter kontinuirano izdelavo trdnih disperzij učinkovin v polimernem ogrodju s sledečim ohlajanjem iztiskanca na tekočem traku in odrezovanjem v delce definiranih dolžin (od 1,0 do 2,0 mm). Pretvorba naprave omogoča izvedbo procesa kontinuiranega vlažnega granuliranja praškastih materialov z nadzorovanim dodajanjem granulacijske tekočine za nadzor razmerja kapljevine in trdnih snovi v kontinuiranem procesu granuliranja. Naprava ima osem-področni nadzor nad temperaturo procesiranih materialov, kjer je vsako področje aktivno hlajeno in ali ogrevano, za namen nadzora nad viskoznostjo mešanice materialov oz. za vzdrževanje termično pogojene stabilnosti procesiranih materialov (velja za proces iztiskanja talin in granuliranje).

Opis aparature:


Dvovijacna naprava za iztiskanje talin in kontinuirano vlazno granuliranje


Cenik

Cena uporabe znaša 50,00 € / uro

ARRS

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.